Τοπικά

Καταργήσεις και νέες θέσεις σε τμήματα της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ

Απόφαση για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών ώστε να απεικονίζονται σε αυτό με ακρίβεια οι θέσεις του τακτικού προσωπικού, μετά από διάφορες αλλαγές που επήλθαν ή προβλέπονται στη σύνθεση του προσωπικού, έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ. Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, «το επόμενο διάστημα μπορεί να γίνουν εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού με βάση τα προσόντα των υπαλλήλων και τις ανάγκες της επιχείρησης».
Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε, οι αλλαγές αφορούν:

-Κατάργηση της πρωσοποπαγούς θέσεως στο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, γραφείο ολοκληρωμένης κάλυψης ηλικιωμένων, δομή ΚΗΦΗ για τη νοσηλεύτρια κ. Σταμούλη Μαρία, η οποία παραιτήθηκε από τη ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ – η θέση θα καλυφθεί από υπάλληλο με σύμβαση Ορισμένου χρόνου.
-Προσθήκη στο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, γραφείο παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ θέσεων για έναν οδηγό μεταφοράς ΑμεΑ και μια υπάλληλο καθαριότητας, αφού προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες, οι συμβάσεις θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, οπότε θεωρείται ότι τοποθετούνται δυνάμει του Ν. 2643/1998.
-Προσθήκη στο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, γραφείο κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για τη δομή Κοινωνικοί Ξενώνες 7 νέων θέσεων που αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.

-Κατάργηση στο τμήμα ποιότητας ζωής, πρόληψης και προαγωγής υγείας, γραφείο αγωγής, προαγωγής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θέσης αορίστου χρόνου με την ειδικότητα του φυσιοθεραπευτή, λόγω παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση.
-Προσθήκη στο τμήμα προγραμματισμού, στο Κέντρο Κοινότητας, δυο θέσεων ∆ιοικητικών υπάλληλων. Αφορά μετακίνηση υπαλλήλων αορίστου χρόνου από άλλα γραφεία της επιχείρησης.
-Στο τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και Ανθρώπινου δυναμικού έγιναν αλλαγές στα προσοντολόγια και στον αριθμό των θέσεων ώστε να γίνει μια σωστή κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού και να υπάρχει η πρόβλεψη τακτικού προσωπικού σε κάθε γραφείο ώστε να είναι δυνατή η εσωτερική μετακίνηση με βάση τις ανάγκες και τα προσόντα των υπαλλήλων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το