Τοπικά

Κατανομή υπολοίπου ΣΑΤΑ 129.000 ευρώ για έργα στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Την κατανομή της 6ης δόσης του 2019 συνολικού ποσού 113.648 ευρώ, που αφορά στο υπόλοιπο της ΣΑΤΑ ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου. Το προαναφερόμενο ποσό παρέμεινε αδιάθετο, καθώς δαπάνες που είχαν κατανεμηθεί προκειμένου να πληρωθούν από την εν λόγω χρηματοδότηση, εν τέλει εξοφλήθηκαν από άλλες πηγές εσόδων, ενώ σε αυτό προστέθηκε και ποσό 15.764 ευρώ, το οποίο, ενώ είχε κατανεμηθεί παρέμεινε αδιάθετο.

Βάσει της κατανομής προβλέπονται μεταξύ άλλων: Μίσθωση μηχανημάτων για συντηρήσεις – επεκτάσεις Η/Φ 24.753,04 ευρώ, προμήθεια αντλιών ύδρευσης και υλικών επισκευής αυτών στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών 6.204,96 ευρώ, εργασίες αντικατάστασης ιστών ηλεκτροφωτισμού / τοποθέτησης νέων και συντήρηση λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.488 ευρώ, προμήθεια ιστών φωτισμού, βραχιόνων και φαναριών 14.377,80 ευρώ, μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σηπιάδος 23.659,20 ευρώ, μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αργαλαστής 744 ευρώ, εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τρικερίου 6.187,60 ευρώ, εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αργαλαστής 6.193,80 ευρώ, εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αφετών 6.200 ευρώ, εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μηλεών 6.187,60 ευρώ, προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Αργαλαστής 6.737,89 ευρώ, προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Σηπιάδος 1.599,23 ευρώ, προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Τρικερίου 2.039,86 ευρώ, προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Μηλεών 2.132,68 ευρώ, προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Αργαλαστής 1.425,38 ευρώ, προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Μηλεών 4.852,12 ευρώ, προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αργαλαστής 4.842,20 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το