Τοπικά

«Καταναλώτρια» φυτοπροστατευτικών η Θεσσαλία

Σήμερα Δευτέρα 17/7 και ώρα 18:00, διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), εσπερίδα στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο με τίτλο «Ορθή ρύθμιση ψεκαστικών για ορθή εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία υδάτων».
Η εκδήλωση αυτή, η οποία απευθύνεται πρωτίστως σε γεωτεχνικούς (γεωπόνους κα) αλλά και σε άλλους εμπλεκομένους στο αντικείμενο της εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Δοθέντος του ότι η περιοχή της Θεσσαλίας έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τη γεωργία της χώρας όσο και ως «καταναλώτρια» φυτοπροστατευτικών, οι βέλτιστες πρακτικές στη φυτοπροστασία είναι μονόδρομος, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την προστασία του εφαρμοστή αλλά και του καταναλωτή.
Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TOPPS στο οποίο συμμετέχουν περί τις 15 χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλες τις χώρες του δικτύου, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) που έχει έδρα τις Βρυξέλλες και συντονίζεται στην Ελλάδα από τον καθηγητή του ΠΘ Χρήστο Αθανασίου.

Απαιτείται εκπαίδευση

Όπως αναφέρει ο κ. Αθανασίου, η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών, είναι μια πρόκληση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, όχι μόνο με ελέγχους και πρόστιμα, αλλά κυρίως με εκπαίδευση. Εκπαίδευση στους αγρότες καθώς και στους γεωπόνους και τους άλλους γεωτεχνικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι συχνά δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς να τα εφαρμόσουν, και καταλήγουν σε «τυφλές» επεμβάσεις. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε αγροτικές περιοχές που γειτνιάζουν με επιφανειακά ύδατα, καθώς ένα μέρος από αυτά τα φυτοπροστατευτικά μπορεί να καταλήξει στις υδάτινες επιφάνειες και όχι στην καλλιέργεια στην οποία ανήκει. Επιπροσθέτως, η λανθασμένη χρήση των φυτοφαρμάκων, εκτός από τις αυτονόητες συνέπειες για την υγεία, συνδέεται και με μειωμένη αποτελεσματικότητα κατά των εντόμων και των ασθενειών για τα οποία εφαρμόζονται. Δεν πρόκειται ασφαλώς για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Η έρευνα μέσω του δικτύου TOPPS έδειξε ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι αγρότες και οι γεωτεχνικοί δεν γνωρίζουν ακριβώς τις ορθές πρακτικές χρήσης και εφαρμογής.

Το «ΚΤΕΟ» των ψεκαστικών
Για το σκοπό αυτό έχουν παραχθεί εγχειρίδια (και ηλεκτρονικά) και οδηγίες ταυτόχρονα σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, τα οποία στοχεύουν ακριβώς σε αυτό: στην επισήμανση των ορθών πρακτικών. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες και τα εγχειρίδια αυτά, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Υπάρχουν επίσης videos καθώς και ιστοσελίδες του TOPPS όπου αναφέρονται με λεπτομέρειες οι ορθές πρακτικές.
Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, έχει πια θεσμοθετηθεί το «ΚΤΕΟ» των ψεκαστικών, και η ημερίδα απευθύνεται και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον έλεγχο των ψεκαστικών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το