Τοπικά

Ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ΆΡΔΕΥΣΗ 2

Στις 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 145893/2014 (ΦΕΚ Β’ 1212).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η διαδικασία για την ται στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσω του Δήμου τους. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι (Αίτηση-Δήλωση) της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ Β’ 31), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=247&language=el-GR.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει παραταθεί μέχρι την 30-01-2015. Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός προτρέπει τους αγρότες-κτηνοτρόφος να καταθέσουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Τμήματα Υδροοικονομίας των 4ων Περιφερειακών Ενοτήτων για να ολοκληρωθεί σε ότι αφορά τους ίδιους η έκδοσης άδειας χρήσης νερού.

Υπενθυμίζεται ότι με την 145026/10.01.2014 ΚΥΑ συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΜΣΥ οργανώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ν.3882/2010 και αποτελείται τουλάχιστον από:
α) το Γενικό Ευρετήριο σημείων υδροληψίας στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα ή οι επωνυμίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας,
β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο ΕΜΣΥ,
γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.
εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη, χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από όσους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας αναφέρον

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το