Τοπικά

Κατακυρώθηκε η σύμβαση για επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε Αγριά και τη Νέα Αγχίαλο

Στην Κοινοπραξία Μεσόγειος Α.Ε.-Τ & Τ Κατασκευές Α.Ε. με μέση έκπτωση 3% κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου για την επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Αγριάς και Νέας Αγχιάλου με συνολικό προϋπολογισμό 12.600.000 ευρώ. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.
Να αναφερθεί ότι με το συγκεκριμένο έργο ο Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου Βόλου θα αυξήσει τη δυναμικότητά του από 170.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 215.000 ισοδύναμους κατοίκους.
Παράλληλα, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της επεξεργασίας με μεμβράνες για λύματα που αντιστοιχούν σε 45.000 κατοίκους, με αποτέλεσμα το επεξεργασμένο λύμα να είναι προδιαγραφών για επαναχρησιμοποίηση, ενώ θα μειώσει τις αναμενόμενες ποσότητες λυματολάσπης.

Επίσης, σε συνδυασμό με το έργο αντικατάστασης του εξοπλισμού εικοσαετίας και την κατασκευή του δεύτερου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», οι ΕΕΛ θα αποκτήσουν ικανοποιητικό βάθος ζωής και θα αναβαθμιστεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Να αναφερθεί ότι η ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει και στην προμήθεια τριών υποβρύχιων αντλιών λυμάτων» προϋπολογισμού 135.000 ευρώ, με στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και των ΕΕΛ και συγκεκριμένα της μεταφοράς των αποβλήτων από τη Β΄ΒΙΠΕ στις ΕΕΛ και της μεταφοράς των λυμάτων από το ΚΑΑ στις ΕΕΛ.
Στο μεταξύ, εγκρίθηκε η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών, για το έργο της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Διμηνίου και Αϊβαλιώτικων του Δήμου Βόλου, με την κατασκευή διακλαδώσεων, προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων και τις αποκαταστάσεις των τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται για να συμπεριλάβει την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και είναι απαίτηση της κατασκευής, απαραίτητες για την άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
Οι συμπληρωματικές εργασίες προβλέπονται από το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Μελέτης της σύμβασης και δεν μεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισμό του αρχικού έργου ούτε τη συνολική φύση της Σύμβασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το