Τοπικά

Καφέ μπαρ, αναψυκτήριο και φυσιοθεραπευτής στη Μαγνησία δεν εξέδωσαν 1.879 αποδείξεις

Του Πάνου Γαρουφαλιά

Οι έλεγχοι των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν να επιδείξουν σημαντικά ευρήματα εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν τομείς όπου η φοροδιαφυγή είναι σημαντικά υψηλή, καθώς αρκετές επιχειρήσεις εντοπίζονται να μην αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους που προκύπτουν από την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, επιχειρηματίες εμφανίζονται απρόθυμοι να εκδώσουν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά, όπως άλλωστε μαρτυρούν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Στην σημαντική προσπάθεια του Κράτους για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, συμβάλλουν καθοριστικά οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Διεύθυνσης στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, ενώ Υποδιευθύνσεις τους βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Αντικείμενό τους είναι η διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων για την ορθή τήρηση και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και η διενέργεια ερευνών για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, χρησιμοποίησης παραποιημένων λογισμικών, κυκλικής απάτης ΦΠΑ, αλλά και τον εντοπισμό μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων και ελέγχων προσαύξησης περιουσίας.

Στην Λάρισα εδρεύει η Ε’ Υποδιεύθυνση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, στην οποία υπηρετούν συνολικά 30 ελεγκτές.
Κατά το 2019 διενεργήθηκαν 2.200 έλεγχοι στη Βόρεια Ελλάδα, εκ των οποίων πάνω από 1.000 αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας

Τι δείχνουν οι έλεγχοι και οι έρευνες της Ε’ Υποδιεύθυνσης
Για το 2019 έγιναν 2.200 έλεγχοι στη Βόρεια Ελλάδα, εκ των οποίων πάνω από 1.000 έλεγχοι έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Διενεργηθήκαν κυρίως προληπτικοί έλεγχοι, αλλά και έρευνες με σημαντικά αποτελέσματα.
Από τα συλλεχθέντα στοιχεία από τους ελέγχους και τις έρευνες, η εντοπισθείσα παραβατικότητα υπερβαίνει το 50%. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το 49,7% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Λάρισα δεν έκοψε αποδείξεις για το 2019. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις της περιοχής μας. Το αντίστοιχο ποσοστό σε αυτή την περίπτωση για όλη την Θεσσαλία ανέρχεται στο 52%.

Κλάδοι οι οποίοι φέρεται να έχουν μεγαλύτερη παραβατικότητα, λόγω μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αφορούν την εστίαση, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τα ινστιτούτα καλλωπισμού και αισθητικής, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αναψυχής, τα ελαιοτριβεία, τα ξενοδοχειακά καταλύματα, καθώς και επιχειρήσεις που εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Αποκαλυπτικά είναι όμως και τα αποτελέσματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε στη Θεσσαλία από τους ειδικούς- μερικούς στοχευμένους ελέγχους. Εδώ πρόκειται για πιο εξειδικευμένους ελέγχους καθώς οι άνθρωποι της υπηρεσίας αναλύουν και συγκρίνουν στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους, ώστε να αποκαλύψουν φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Αυτοί οι έλεγχοι στη Θεσσαλία πραγματικά είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς φαίνεται να μην υπήρξε έκδοση παραστατικών σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 52 – 75 %. Μιλάμε για επιχειρήσεις με σκάφη αναψυχής, πρατήρια καυσίμων, ξενοδοχεία, ελαιοτριβεία, ενεχυροδανειστήρια, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ΑΦΜ σε άλλη χώρα.

Μάλιστα στα πρατήρια καυσίμων τους πρώτους μήνες του 2019 εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής στις αντλίες υγραερίου κίνησης. Για το υγραέριο ακόμη δεν είχε λειτουργήσει εκείνο το διάστημα το σύστημα εισροών-εκροών με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην κόβονται τα σχετικά παραστατικά.

Ο Προϊστάμενος της Ε’ Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Λάρισα, κ. Πασχάλης Τζιαστούδης

Οι μεγάλες φορολογικές υποθέσεις ερευνών
Η Ε’ Υποδιεύθυνση της Υπηρεσίας Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Λάρισα, εκτός από την πληθώρα στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων, διενήργησε έρευνες, οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Αναλυτικότερα:

Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 927 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 350.000 €.
Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 894 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 000 €.
Εταιρεία χονδρικού εμπορίου υλικών καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη κατά τις χρήσεις 2017-2018 ύψους άνω των 000.000 €.
Εταιρεία εμπορίου ζώντων ζώων στη Θεσσαλία για τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους άνω του 100.000 €.
Επιχείρηση εμπορίας ζώντων ζώων στη Θεσσαλία κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω του 000.000 €.
Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας άνω των 000 €.
Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 η ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 000 €.
Φυσιοθεραπευτής στον νομό Μαγνησίας για τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 580 φορολογικά στοιχεία.
Αναψυκτήριο στο νομό Μαγνησίας κατά τις χρήσεις 2018-2019 δεν εξέδωσε 474 φορολογικά στοιχεία.
Καφέ – Σνακ- μπαρ στο νομό Μαγνησίας κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε σε 825 περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία.
Καρδιολόγος στο νομό Τρικάλων για τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε σε 452 περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία.
Εταιρεία παραγωγής τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018, έλαβε 265 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας άνω των 000 €.
Κομμωτήριο στη Λάρισα κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε 466 φορολογικά στοιχεία.

Πασχάλης Τζιαστούδης : Περισσότεροι στοχευμένοι έλεγχοι
Αναφερόμενος στο έργο της υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της Ε’ Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Λάρισα, κ. Πασχάλης Τζιαστούδης τονίζει:

«Η υπηρεσία μας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) καλείται να δραστηριοποιηθεί σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι συνθήκες του οποίου έχουν ευνοήσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και την αδήλωτη εργασία. Σ’ αυτό συμβάλει καθοριστικά και η συνεχής εξέλιξη των μεθόδων φοροδιαφυγής μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η διενέργεια άμεσων και στοχευμένων ελέγχων που δεν εκτείνονται σε βάθος χρόνου, αλλά εστιάζουν στο παρόν αποτρέποντας παραβατικές συμπεριφορές και ενθαρρύνοντας την εθελουσία συμμόρφωση.
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω παραβατικές συμπεριφορές, πέραν της αντιμετώπισης της μικροπαραβατικότητας, διαμορφώνουν την αναγκαιότητα εστίασης των ερευνών σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως:

α) ο εντοπισμός κυκλωμάτων έκδοσης και διάχυσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην αγορά,
β) ο ταχύτερα δυνατόν εντοπισμός εξαφανισμένων εμπόρων με στόχο την αποτροπή σε αρχικό στάδιο της απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.,
γ) ο εντοπισμός κυκλωμάτων που παραποιούν ή παρακάμπτουν τα συστήματα έκδοσης νόμιμων φορολογικών στοιχείων και
δ) γενικότερα η διενέργεια ερευνών σε τομείς και κλάδους δραστηριοτήτων που εμφανίζουν στοιχεία παραβατικότητας και χρήζουν περαιτέρω ελέγχων».

Στόχος για το 2020, είναι η εντατικοποίηση των στοχευμένων ελέγχων στη Θεσσαλία καθώς έτσι θα μπορέσουν τα κλιμάκια της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε να αποκαλυφθούν μεγαλύτερες και περισσότερες φορολογικές παραβάσεις.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το