Τοπικά

Κ. Αγοραστός σε Μ. Βορίδη και Στ. Πέτσα: Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την επίσπευση, κατ’ εξαίρεση, των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού κτηνιάτρων, ζητά η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της. Με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός επισημαίνει ότι η στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αγγίζει το οριακό λειτουργία τους και ζητά αφενός να επισπευστούν κατ εξαίρεση οι διαδικασίες για την πρόσληψη 12 μονίμων κτηνιάτρων και αφετέρου να προωθηθούν τα υφιστάμενα αιτήματα για την πρόσληψη επιπλέον 12, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αναλυτικά, η επιστολή του Περιφερειάρχη:
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το ζήτημα της
υποστελέχωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που έχει ανακύψει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ειδικότερα, την 4η Απριλίου 2021 απεβίωσε η κτηνίατρος Μαρία Σκουφα- Ντανίκα, Προϊστάμενη της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μόλις πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο κτηνίατρος Παντελής Καταραχιάς, προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, δύο άξια στελέχη της Υπηρεσίας μας, που διεκπεραίωναν μεγάλο όγκο εργασίας και εκπλήρωναν με ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους.
Όπως είναι κατανοητό, μετά την αδόκητη και ξαφνική απώλεια των δύο υπαλλήλων ο αριθμός των κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μειωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα οι υπάρχοντες μόνιμοι κτηνίατροι να αδυνατούν να εκπληρώσουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις εκ της θέσης ευθύνης την οποία κατέχουν και να ικανοποιήσουν τα ποικίλα αιτήματα των πολιτών.
Σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εργάζονται συνολικά 25 κτηνίατροι που κατανέμονται ως εξής: Διεύθυνση Κτηνιατρικής: 4, Π.Ε. Καρδίτσας: 6, Π.Ε. Λάρισας: 7, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων: 3, Π.Ε. Τρικάλων: 5.
Ο όγκος της εργασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν είναι δυσανάλογα μεγάλος, δεδομένου του κομβικού ρόλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην κτηνοτροφία (15% ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της χώρας) καθώς και στην μεταποιητική και εξαγωγική δραστηριότητα (15 βιομηχανικά σφαγεία, 29 τεμαχιστήρια κρέατος και 87 τυροκομικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι στην κορυφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τομέα τους).
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι όλες οι υπηρεσίες της Δ/σης Κτηνιατρικής λειτουργούν ομαλά με τη φιλοτιμία και την ευσυνειδησία των υπαλλήλων της για τη τήρηση των διατάξεων της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας.

Με το παρόν έγγραφο ζητάμε τα εξής:
1. Την επίσπευση κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού κτηνιάτρων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, που έχει ήδη εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής, της παρ. 1, του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α’). Η κατανομή είναι ως εξής:
– ΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2. Την προώθηση των υφιστάμενων αιτημάτων (την 58187/24-3-21 εισηγητική έκθεση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς για την 41/06/16.3.2021 ΑΔΑ: 6ΩΞΓ7ΛΡ-Λ0Ρ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας) πρόσληψης κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ μηνών για όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθότι η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αγγίζει το οριακό της λειτουργίας τους.
Η κατανομή είναι ως εξής:
– ΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
– ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
– ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
– ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
Σας καλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τα αιτήματα μας .

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το