Τοπικά

Job Center:Το πρώτο Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλησης στον Βόλο

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” είναι μία νέα Κοινωνική Δομή για την Απασχόληση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου με κύριο στόχο την ένταξη και επανένταξη συμπολιτών/ισσών μας στην αγορά εργασίας.
Με έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2022, το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αποτελεί μία εξατομικευμένη δομή για την Υποστήριξη της Απασχόλησης με πρότυπο αντίστοιχες επιτυχημένες δομές απασχόλησης της Σκανδιναβίας και της Ισπανίας.
Η ομάδα του Job Center του Βόλου απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Οικονομολόγο, Διοικητικό . Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κ.Ε.Α.), με σκοπό ο άνεργος να ανακαλύψει τις κλίσεις του, να βελτιώσει τα προσόντα του και να καταστεί αυτόνομος στην ενεργή αναζήτηση εργασίας.
Η βασική μεθοδολογία βασίζεται στις λύσεις και όχι στα προβλήματα (μοντέλο solution focused). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, προσπαθούν να ενδυναμώσουν τους ανέργους ώστε να βάζουν στόχους και να αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους σχεδιάζοντας το μέλλον τους, για να μην εγκλωβίζονται στο φαύλο κύκλο της συζήτησης για τα πολλά καθημερινά τους προβλήματα που τους απογοητεύουν και τους αποθαρρύνουν από το να κρατήσουν τα ηνία της δικής τους ζωής.
Με προσανατολισμένες υποστηρικτικές ενέργειες προς 300 ανέργους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου (κεντρική περιοχή του Βόλου) στοχεύουν στην πληροφόρηση των ανέργων, το ταίριασμα και τη σύνδεσή τους με κενές θέσεις εργασίας την ενδυνάμωσή τους μέσω coaching απασχόλησης και συμβουλευτικής στο κέντρο μας και της προετοιμασίας για τη θέση εργασίας ώστε να διασφαλίσουν την παραμονή του ανέργου στην εκάστοτε θέση και την κάλυψη των αναγκών του εργοδότη.

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν σε:
 δημιουργία ατομικών σχεδίων δράσης,
 τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 τεστ δεξιοτήτων και κλίσεων για ανέργους και τελειόφοιτους λυκείου
 εργασιακή συμβουλευτική, εργασιακή ηθική
 προετοιμασία συνέντευξης με εργοδότη,
 σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικών επιστολών
 υποστήριξη σε υποβολή αιτήσεων και προετοιμασίας για τα οφέλη και τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.
 διασύνδεση με την αγορά εργασίας
 συνεργασία με κατάλληλους φορείς
Επιπλέον, στηρίζουμε την ιδέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της συνεταιριστικής ή εταιρικής δράσης, παρέχοντας πληροφόρηση και οικονομική συμβουλευτική αλλά και στήριξη στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού πλάνου.
Με άλλα λόγια, το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης όπου και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν θέσεις εργασίας σε εμάς στην περίπτωση που αναζητούν προσωπικό.

• Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, τόσο για τους ανέργους όσο και για τους εργοδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

JOB CENTER Βόλου (kekpa.gr)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το