Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Υστέρηση άνω των 2 δισ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα

ypoik

Στο 0,3% του ΑΕΠ περιορίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 έναντι στόχου 1,5% του ΑΕΠ, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών το οποίο διευκρινίζει ότι κατά τον προσδιορισμό του πρωτογενούς αποτελέσματος με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής -που εφαρμόζεται επειδή η χώρα βρίσκεται σε μηχανισμό στήριξης- δεν λαμβάνονται υπόψη τρεις παράγοντες.

Αυτοί είναι:

  1. Η αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
  2. Η μεταφορά αποδόσεων (κερδών) των ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs).
  3. Η επίπτωση από τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (SMPs) καταγράφηκαν και καταγράφονται στον Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον Ειδικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους (segregated account) στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται, η κρατική υποστήριξη προς τις τράπεζες, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, έχει επίδραση στο αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ωστόσο, αυτή η μεταβολή ελλείμματος αντικρίζεται από περιουσιακά στοιχεία (μετοχές) που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, με προβλεπόμενη εκποίησή τους και με σημαντική αξία μεταπώλησης, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ειδικότερα οι διαφορές αυτές για το έτος 2014 αφορούν:

– Στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ) δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από ΑNFAs και SMPs. Τα έσοδα από ΑNFAs και SMPs εκτιμούνται το 2014 σε 2,419 δισ. ευρώ σε δημοσιολογιστική βάση (580 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν στο 2014 και 1,839 δισ. ευρώ εθνικολογιστική προσαρμογή- απαίτηση).

Κατά συνέπεια, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ΠΟΠ.

– Επίσης, στο ΠΟΠ περιλαμβάνεται μόνο μέρος των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και ειδικότερα τέσσερις κατηγορίες αυτών: gaming licenses (άδειες παιγνίων), telecom licenses (άδειες κινητής τηλεφωνίας), sales of aircrafts (πώληση αεροσκαφών), και extension of the airport concession (παράταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).

Κατά συνέπεια από το σύνολο των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που έχουν περιληφθεί στο αποτέλεσμα κατά ESA -2010 ύψους 417 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να αφαιρεθούν 298 εκατ. ευρώ κατά ΠΟΠ. Ετσι θα υπολογιστούν μόνο τα 119 εκατ. ευρώ.

– Αλλες διαφορές στις εθνικολογιστικές προσαρμογές αφορούν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) του έτους 2013.

Ειδικότερα, για το αποτέλεσμα κατά ESA-2010 λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις μέχρι και τον Μάϊο του 2014 οι οποίες μεταφέρονται στο έτος 2013. Στο ΠΟΠ μεταφέρονται στο έτος 2013 οι εισπράξεις μόνο μέχρι και τον Μάρτιο του 2014. Έτσι, σύμφωνα με το ΠΟΠ στο2014 υπάρχει βελτίωση κατά 193 εκατ. ευρώ, ίσο με το ποσό που είχε περιληφθεί στον πίνακα 3.4 σελ. 104 της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2015.

Υστέρηση ταμειακών εσόδων

Μεταξύ άλλων όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2014 στα ταμειακά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, υπήρξε υστέρηση συνολικού ύψους 3,914 δισ. ευρώ (δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού 12μήνου), από τα οποία 3,500 δισ. ευρώ στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και 414 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εάν στην υστέρηση των εσόδων του Τ.Π. δεν υπολογισθούν τα έσοδα από ANFAs και SMPs ύψους 1,886 δισ. ευρώ, τότε η υστέρηση σε ταμειακή βάση περιορίζεται σε 2,026 δισ. ευρώ.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το