Τοπικά

Υπεύθυνοι οι αγρότες για την προστασία της υπό σύσταση λίμνης Κάρλας από τη ρύπανση

κάρλα

Την ανάγκη να προστατευτεί η διαφύλαξη της ποιότητας του νερού της λίμνης Κάρλας από τη μη ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, επισημαίνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Καλεί δε τις αγροτικές οικογένειεες των παρακάρλιων αγροτικών εκμεταλλεύσεων να μεριμνήσουν γι αυτό.

Τονίζει οι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν αφενός να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αφετέρου να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των γεωργικών σκευασμάτων και της διαχείρισης των κενών συσκευασιών τους. Φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη να διαχειρίζονται σωστά τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση και άδειασμα των απόνερων πλυσίματος εντός του ψεκαστικού βυτίου και στη συνέχεια συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους ή ανακύκλωσή τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Ο καθαρισμός των ψεκαστικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή και τα νερά ξεπλύματος δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται σε αυλάκια, την τάφρο 2Τ, ή τη λίμνη αλλά μπορεί να ψεκάζονται σε ένα κομμάτι του αγρού με βλάστηση, που δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.

Για λόγους αποτελεσματικής οργάνωσης της διαχείρισης των κενών συσκευασιών και της εξοικονόμησης εξόδων συστήνεται στους γεωργούς-χρήστες γεωργικών φαρμάκων να αναζητήσουν από κοινού προσφορές από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επεξεργασίας των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να επιτύχουν οικονομική προσφορά, η οποία θα τους ικανοποιεί. Μπορούν, επίσης, να ακολουθήσουν μια συλλογική οργανωτική μορφή διαχείρισης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο ή / και Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Επίσης, επιβάλλεται οι γεωργοί να εφαρμόζουν προγράμματα ορθολογικής λίπανσης, προκειμένου να πραγματοποιούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες λιπάνσεις την εποχή που τα φυτά μπορούν να αξιοποιήσουν τα προσφερόμενα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία των λιπασμάτων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, τις εδαφοκλιματολογικές και καιρικές συνθήκες και την αρδευτική δυνατότητα. Με την ορθολογική λίπανση αποφεύγεται η ρύπανση των υπόγειων αποθεμάτων νερού και των επιφανειακών νερών της τάφρου 2Τ και της λίμνης, καθώς και η επιζήμια αύξηση των δαπανών των καλλιεργειών.

Η παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων αζωτούχων καθώς και φωσφορικών ενώσεων στο νερό της λίμνης ως συνέπεια άκαιρης λίπανσης ή / και της υπερλίπανσης με τη συνδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας ενισχύει την ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης και φυτικών μικροοργανισμών στο νερό (φυτοπλαγκτόν) δημιουργώντας το φαινόμενο του ευτροφισμού. Συνέπεια του ευτροφισμού είναι η μείωση του οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα του νερού, η δημιουργία τοξινών που σκοτώνουν τα ψάρια και η παραγωγή ενώσεων που προσδίδουν δυσάρεστη οσμή στο νερό.

Εν κατακλείδι, στα πλαίσια της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας και της δημιουργίας δικτύου άρδευσης θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους γεωργούς των παρακάρλιων αγροτικών εκμεταλλεύσεων τα ανωτέρω μέτρα και συστάσεις για την αποφυγή της ρύπανσης των νερών της τάφρου 2Τ και της λίμνης, που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την επιβίωση των ιχθυοπληθυσμών και την ανάπτυξη – εξέλιξη του βιοτόπου, αλλά και τη συγκομιδή προϊόντων φυτικής παραγωγής που να είναι ασφαλή ως τρόφιμα για τον καταναλωτή ή ως ζωοτροφές για τα αγροτικά ζώα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το