Τοπικά

Ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία την προσεχή Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ως Κοινωνική Οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Χαρακτηρίζεται ως τρίτος πόλος της Οικονομίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού.
Με το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο αυτό αντικείμενο, πραγματοποιείται ημερίδα τη Δευτέρα 14 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα οικονομικών Επιστημών, β΄ όροφος αίθουσα Β1.
Συγκεκριμένα το θέμα είναι «η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό». Οργανώνεται από την Αμκε ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις και συζήτηση και αναλυτικά έχει ως εξής: Απόστολος Ιωακειμίδης, νομικός, πρώην στέλεχος του τμήματος «Κοινωνική Οικονομία» της Γενικής Διεύθυνσης «Εσωτερική Αγορά, Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» αρμόδιος για την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με θέμα, Επιχειρώντας αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία”. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης των Θεσμών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα: “Από τη διαχείριση των κοινών πόρων στα κοινά”. Βησσάριος Μπαλιώτας, Γραμματέας της Δ.Ε της ΚοινΣΕπ Κοινωνικής & Συλλογικής Ωφέλειας «σύν τοίς άλλοις», με θέμα “Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία. Συνδυάζονται;”. Λένα Ζυγούρη, ψυχολόγος, στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: “Η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ ως υποστηρικτικός μηχανισμός των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”. Κωνσταντίνος Σκριάπας, οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος Δ.Σ. του Δικτύου «Περραιβία», Ιδρυτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, με θέμα: “Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα του πολιτισμού”. Έλλη Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, με θέμα “Προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μεταξύ φορέων ΟΤΑ. & ΚΑΛΟ. Η περίπτωση της Φωκίδας”. Ιώαννης Ε. Ντόβρος, Ολιστικός Θεραπευτής, Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας (MSc), εκ. Ψυχοθεραπευτής, και Ιωάννα Γεωργιάδου, Κοινωνική Κλινική Ψυχολόγος (MSc) Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας, με θέμα, “ΚοινΣΕπ & Ψυχοκοινωνική παρέμβαση: η περίπτωση της «Πορείας Υγείας”. Έλενα Μπάρδα, Κοινωνιολόγος, Δρ Κοινωνικής Οικονομίας, με θέμα, “Κοινωνική Οικονομία και επανένταξη ευάλωτων ομάδων”. Βαγγέλης Θέος, Περιβαλλοντολόγος, ψυχοθεραπευτής Ms, εκπαιδευτής ΑμεΑ, Πρόεδρος της ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια», με θέμα “Υπαίθριες Δραστηριότητες για Όλους”. Κωνσταντίνος Α. Μοράρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ms, διαχειριστής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, με θέμα “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Νομικό Πλαίσιο”. Θα ακολουθήσει επεξηγηματική συζήτηση και λύσει αποριών.

Η Ημερίδα αυτή έρχεται σε μια πολύ καθοριστική περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, όπως πολύ σωστά ονομάζεται σήμερα στην χώρα μας, είναι μια πρόταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει δημιουργηθεί Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στέλεχος της οποίας θα εισηγηθεί στην παρούσα Ημερίδα.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εκφράζεται βασικά με το εργαλείο που είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Μια νέα νομική μορφή επιχείρησης που εμφανίσθηκε με το Ν.4019/2011 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν4430/2016. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική

Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ποσοστό των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπάγονται σε αυτούς. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τουλάχιστον 100,00 ευρώ, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.
Γι’ αυτά και πολλά άλλα θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση την προσεχή Δευτέρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το