Τοπικά

Οι οικονομικές πληγές του παρελθόντος «κυνηγούν» το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Βόλου  

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΒΟΛΟΥ

Ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου του δήμου Βόλου μειώνεται σταθερά, ενώ τα χρέη που κληρονομήθηκαν από τους πρώην δήμους που συνενώθηκαν με το Βόλο και ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους ανέρχονται σε 775.000 ευρώ . Η προηγούμενη δημοτική αρχή αποφάσισε περικοπή στην επιχορήγηση του Νομικού προσώπου ύψους 700.000 ευρώ και η νέα ηγεσία του δήμου περικοπή 146.000 ευρώ.

Στο σκέλος των εσόδων είχε προϋπολογιστεί πίστωση από τον δήμο Βόλου  ύψους 5.700.000,00 €, ωστόσο το ποσό της επιχορήγησης μειώθηκε κατά 846.500 ευρώ και ο προϋπολογισμός πρέπει να αναμορφωθεί, καθώς οι μεταβολές επιφέρουν μείωση των δαπανών. Αύριο θα ψηφιστεί από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Βόλου ο νέος προϋπολογισμός .

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το δεύτερο μέρος τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε τακτικά έσοδα που  αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.575.970,00 €, και σε έκτακτα έσοδα που αναμένεται να  ανέλθουν στο ύψος των 597.487,00 €.

Στον προϋπολογισμό του 2015 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία , την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό ανέρχεται στο ύψος των 2.341.350,00 €.

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα παραμείνει στο Ταμείο και θα ανέλθει στο ποσό του 1.019.750,00,00 €

Οι δαπάνες διακρίνονται στον προϋπολογισμό του 2015 στις ακόλουθες ομάδες :

-Λειτουργικές δαπάνες χρήσης που θα ανέλθουν στο ποσό των 6.370.320,00 €.

– Επενδύσεις που θα ανέλθουν στο ποσό των 95.200,00 €.

-Πληρωμές και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις που θα ανέλθουν στο ποσό των 3.177.350,00 €. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 775.000,00 €. Οι αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο , ασφαλιστικά ταμεία) θα ανέλθουν στο ποσό του 2.352.350,00 €.

Το αποθεματικό που θα παραμείνει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 33.187,00 €.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το