Τοπικά

Ιδιωτικός υπάλληλος από το Βελεστίνο όφειλε στην τράπεζα 117.770 ευρώ και θα πληρώσει 2.520

Εκδόθηκε η με αριθμό 694/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου που επιβάλλει την πληρωμή 2.520 ΕΥΡΩ για συνολικές τραπεζικές οφειλές των 117.770 ευρώ σε κάτοικο του Βελεστίνου.
Συγκεκριμένα εκδόθηκε απόφαση για οφειλές προς μία τράπεζα του ιδιωτικού υπαλλήλου οδηγού φορτηγού με μηνιαίο μισθό 519 ΕΥΡΩ, με άνεργη σύζυγο στην αντιμετώπιση των αναγκών τους συνδράμουν οι γονείς της συζύγου συνταξιούχοι ΙΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απορρίφτηκε η ένσταση της τράπεζας περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (281 ΑΚ) του ως απαράδεκτης .
Ο ιδιωτικός υπάλληλος στο Βελεστίνο εργαζόταν έως το 2012 ως ελεύθερος επαγγελματίας μεταφορών εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα χωρίς όμως να αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, για το λόγο ότι ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου δεν ασκεί εμπορικές πράξεις , καθώς είναι επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες δια μόνης της προσωπικής του εργασίας (Ειρ.Αθ. 395/Φ1875/2013).
Το δικαστήριο επέβαλε την πληρωμή για χρονικό διάστημα 3 ετών το ποσό των εβδομήντα (70) ΕΥΡΩ μηνιαίως προς την τράπεζα , ήτοι συνολικά του ποσού των 2.520 ΕΥΡΩ ,ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης αναφορικά με την διάσωση της κύριας κατοικίας και την εκποίηση η μη της λοιπής ακίνητης περιουσίας του και διέταξε επανάληψη της συζήτησης προκειμένου ο αιτών να προσκομίσει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς από τον πατέρα του .

.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το