Τοπικά

Ειδικότητες αιχμής στο κέντρο διά βίου μάθησης του Δήμου Βόλου

ΔΙΑ ΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ

Μαθήματα σε ειδικότητες αιχμής , θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη φετινή χρονιά οι ενδιαφερόμενοι στο κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Βόλου.
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου, για τη φετινή περίοδο και ανάλογα με τη ζήτηση, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στους ακόλουθους τομείς: Οικονομία-επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής-περιβάλλον, νέες τεχνολογίας, γλώσσα και επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, πολιτισμός και τέχνη και προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μια σειρά από προγράμματα ξένων γλωσσών (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ και ΤΟΥΡΚΙΚΑ) Α και Β επιπέδου διάρκειας 50 ωρών το καθένα. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αξιοποιηθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα αξιολόγησης των μαθημάτων με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος στις ανάγκες των μαθητευομένων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία διατίθεται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Site του Δήμου Βόλου. Απαραίτητη επίσης είναι και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου, (Τοπάλη 12 με Δημητριάδος, 3ος όροφος γραφείο 4)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το