Ελλάδα

Ιανός: Αποζημιώσεις στους πληγέντες: Ανοιξε ιστοσελίδα για αιτήσεις – Ελεγχοι και κυρώσεις

Αμεσα με τη μορφή επιδόματος θα δοθεί η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από τον κυκλώνα «Ιανός», όπως ενημερώνουν σήμερα τα υπουργεία Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από σήμερα το πρωί τέθηκε σε λειτουργία το ianos-aid.services.gov.gr για την άμεση καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από την κακοκαιρία «Ιανός», η οποία ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των πληγέντων κτιρίων και σε 8.000 ευρώ για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή και απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στο gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ακρίβεια των δηλώσεων.
Παράλληλα στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής της πολιτείας στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνδράμει τις εργασίες επισκευής σε οικίες και επιχειρήσεις, χορηγώντας κρατική αρωγή ίση με το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς κάθε κτιρίου.
Σε ποιους θα δοθεί το επίδομα, πως θα γίνονται οι έλεγχοι των αιτήσεων, τι κυρώσεις προβλέπονται

Αναφορικά με τους ελέγχους των αιτήσεων, σε κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων ορίζεται ότι θα βασίζεται στα εξής:

  • H έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος χορηγείται σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
  • Η ενίσχυση ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά πληγείσα κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
  • Δικαιούχοι της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες με πλήρη ή ψιλή κυριότητα, είτε είναι επικαρπωτές, ή μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία, κύρια ή/και δευτερεύουσες, επλήγησαν από τον «Ιανό» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες. β) Οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, με την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.
  • Η χρήση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.
  • Η στέγαση και λειτουργία της πληγείσας επιχείρησης αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και την εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.
  • Aντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
  • Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας ή και χρήσης που δηλώνει στην αίτηση που συνιστά κατά τις προβλέψεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α’ 186), και υπεύθυνη δήλωση.
  • Σε περίπτωση που τμήμα της πληγείσας κατοικίας έχει δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται και ως επαγγελματική έδρα, την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας (ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) που κάνει χρήση και του χορηγείται εξ ολοκλήρου η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση ως κατοικία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εφαρμόζονται οι προβλέψεις για τη συνιδιοκτησία κατοικίας.
  • Αν η πληγείσα κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί ή παραχωρηθεί για επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση υποβάλλει ο χρήστης στον οποίο χορηγείται εξ ολοκλήρου η αντίστοιχη έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός χρήστη η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό χρήσης.
  • Πληγείσα θεωρείται η κατοικία ή η επιχείρηση και όχι ο περιβάλλων αυτές χώρος, που ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: – βρίσκεται εντός των οριοθετημένων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, περιοχών, – έχει πληγεί από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία και – έχει υποστεί ζημιές, οι οποίες διαπιστώθηκαν από αυτοψία επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).

Τους ελέγχους των αιτήσεων για τις κατοικίες διενεργεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και για τις επιχειρήσεις η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και οιοσδήποτε πάροχος ενέργειας, παρέχουν οποιαδήποτε στοιχεία αιτηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναζήτηση ή/ και η εύρεση στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο προκειμένου να προσκομίσει, εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων. Εάν αυτό δε συμβεί, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, οι οποίες αφορούν την επιστροφή του τετραπλάσιου ποσού από το χορηγηθέν επίδομα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το