Τοπικά

Οι προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας για το χωροταξικό σχέδιο της Θεσσαλίας “Θ”

ΤΕΕ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ

Το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο Θεσσαλίας τέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Το Επιμελητήριο πρότεινε χθες την ανάδειξη και ανάπτυξη του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου και συμφώνησε με την ανάπτυξη οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανίας στην παράκτια ζώνη του Αλμυρού, την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τσιγκέλι με στόχο την αποσυμφόρηση του λιμανιού του Βόλου από τις οχλούσες εμπορικές δραστηριότητες και τη σύνδεση της περιοχής με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τη βασική εισήγηση του θέματος κατέθεσε η κ. Ευτυχία Αντωνίου, μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το ΤΕΕ συμφωνεί με τις απόψεις του περιφερειακού πλαισίου και συγκεκριμένα τόσο με τους βασικούς άξονες ανάπτυξης δηλαδή του ανατολικού χερσαίου άξονα που αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και περιλαμβάνει το δίπολο Λάρισας – Βόλου και του άξονα κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα – Κοζάνη. Το ΤΕΕ συμφωνεί ότι οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης είναι οι δύο μεγάλες πόλεις, Λάρισα και Βόλος, και οι ευρύτερες περιοχές επιρροής τους.
Στη Μαγνησία, ανάλογα με την παραγωγική της φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής της προσδιορίστηκε ευρύτερη ζώνη εντατικής γεωργίας, ευρύτερη ζώνη αγροτικών δραστηριοτήτων, ευρύτερη ζώνη τουρισμού και δεύτερης κατοικία, ευρύτερη ζώνη αναπτυσσόμενου ορεινού τουρισμού ευρύτερη ζώνη ανάπτυξης βιομηχανίας, καθώς και ευρύτερη ζώνη με δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων.
Σε ό,τι αφορά στα «εξωτερικά» – εκτός Παγασητικού Κόλπου παράλια της Μαγνησίας, περιοχή που χαρακτηρίζεται από «υψηλή ποιότητα περιβαλλοντικής αισθητικής» το ΤΕΕ εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και τονίζει ότι ο χαρακτήρας αυτός πρέπει να διαφυλαχθεί με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχης ποιότητας τουρισμού και Β’ κατοικίας υψηλών προδιαγραφών (διεθνούς επιπέδου).
Τα παράλια του Παγασητικού Κόλπου, περιοχή με πολύμορφο χαρακτήρα αφού αφενός ο «κλειστός» κόλπος είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητος και αφετέρου φιλοξενεί μια μεγάλη πόλη, με βιομηχανική ανάπτυξη το ΤΕΕ συμφωνεί με το στόχο της διατήρησης ως έχει. Τα παράλια του Παγασητικού κατηγοριοποιούνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στα παράλια του Πηλίου. Ο χαρακτήρας της περιοχής μοιάζει με αυτόν των «εξωτερικών» παραλιών της Μαγνησίας αλλά έχει εντονότερη την επίδραση του Βόλου.
Το ΤΕΕ εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και τονίζει ότι ο χαρακτήρας αυτός να διαφυλαχθεί με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχης ποιότητας τουρισμού και β’ κατοικίας υψηλών προδιαγραφών (διεθνούς επιπέδου). Στη ζώνη από το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου μέχρι τον Αλμυρό: Είναι το θαλάσσιο μέτωπο της προβλεπόμενης περιοχής ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών με αντίστοιχο χαρακτήρα και απαιτήσεις λεπτομερούς σχεδιασμού. Στην παράκτια ζώνη, εκτός από το ΠΣ του Βόλου αναπτύσσονται αστικές χρήσεις, κατοικία (πρώτη και παραθεριστική) μέχρι τη Ν. Αγχίαλο, καθώς και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ΑΓΕΤ, ΣΙΔΕΝΟΡ, Μύλοι Λούλη) με τις αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις, το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου κ.λπ. Το ΤΕΕ προτείνει την ανάδειξη και ανάπτυξη του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου και συμφωνεί με την ανάπτυξη οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανίας στην παράκτια ζώνη του Αλμυρού, την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τσιγκέλι με στόχο την αποσυμφόρηση του λιμανιού του Βόλου από τις οχλούσες εμπορικές δραστηριότητες και η σύνδεση της περιοχής με το σιδηροδρομικό δίκτυο και στα δυτικά παράλια στην είσοδο του κόλπου, από την Αμαλιάπολη ώς τον Κόλπο του Πτελεού. Στην περιοχή αναπτύσσεται η β’ κατοικία. Το ΤΕΕ βλέπει με θετική ματιά την εκτόνωση της ζήτησης μέσω οργανωμένων υποδοχέων β’ κατοικίας και τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, κ.λπ.
Για το νησιωτικό χώρο: Στη μικροκλίμακα των νησιών περιλαμβάνονται σημαντικές περιοχές προστασίας όπως το θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου, οι προστατευόμενες περιοχές και το αισθητικό δάσος της Σκιάθου ενώ ταυτόχρονα η ενότητα αποτελεί ήδη πόλο έλξης διεθνούς τουρισμού και β’ κατοικίας. Το ΤΕΕ συμφωνεί με τον περιορισμό και όχι με την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και θεωρεί ότι η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων στα νησιά των Β. Σποράδων ενδέχεται να διαταράξει το ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό τους περιβάλλον και το τοπίο τους.
Άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη έργων αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης Βόλου-Βελεστίνου. Η κατάσταση της οδού σήμερα κρίνεται ιδιαιτέρως προβληματική και επικίνδυνη, πληθώρα ατυχημάτων έχουν συμβεί και είναι αναγκαία η άμεση αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης Βόλου-Βελεστίνου, η οποία αποτελεί και την κύρια είσοδο στην πόλη του Βόλου, καθώς συνδέει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με το Βόλου.
Χρειάζεται επίσης να δοθεί έμφαση στην ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού Βόλου, ως έργο άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας. Το έργο αναμένεται να μειώσει τους φόρτους εντός του Π.Σ. Βόλου και να μειώσει το χρόνο πρόσβασης από την ΠΑΘΕ στο Πήλιο.
Λόγω πρόσφατων πλημμυρικών επεισοδίων στη Σκόπελο χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα σε έργα αποκατάστασης τόσο του λιμανιού της Χώρας Σκοπέλου, όσο και του Αγνώντα.
Είναι σημαντικό επίσης να βελτιωθεί η σύνδεση του αερολιμένα Ν. Αγχιάλου με το εθνικό δίκτυο και να αναβαθμιστεί ο αερολιμένος ως εθνική πύλη εισόδου της χώρας.
Για το ΤΕΕ επιβάλλεται η αποκατάσταση του λιμανιού του Αγίου Ιωάννη Πηλίου και προτείνει την επανεργοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Αγ. Ιωάννη-Β. Σποράδων.
Η σύνδεση των Β. Σποράδων με το Βόλο δεν είναι τακτική και ικανοποιητική, ιδιαίτερα κατά τα τη διάρκεια της μη τουριστικής περιόδου, και προτείνει να δοθούν κίνητρα πύκνωσης των δρομολογίων.
Τέλος προτείνει να χαρακτηριστούν ως παραδοσιακοί οι οικισμοί της Χώρα της Σκοπέλου και το Παλαιό Χωριό (Χώρα) της Αλοννήσου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το