Τοπικά

Η πλειοψηφία των αγροτών επιλέγει την Τράπεζα Πειραιώς – Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα για εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυση της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης και αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Η οικονομική κρίση έφερε τον αγροδιατροφικό τομέα στο προσκήνιο, καθώς φαίνεται να αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να ενισχύσουν περαιτέρω την προστιθέμενη αξία τους και να βρουν το δρόμο για τις διεθνείς αγορές. Η υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξή του.
Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα και τον στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά. Αντιλαμβάνεται την αγροδιατροφική αλυσίδα ως σύνολο και μέσω της στοχευμένης χρηματοδότησης ενθαρρύνει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή. Η σχέση των αγροτών με την Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιαίτερα δυνατή και ουσιαστική. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών την επιλέγει για την είσπραξη των επιδοτήσεών τους.
Παράλληλα,με δεδομένο ότι ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Τράπεζα Πειραιώς ξεδιπλώνει σταθερά τη βεντάλια των δράσεων και των πρωτοβουλιών της γι αυτόν.Πρωτοβουλίες στήριξης του αγροτικού κόσμου, όχι μόνο χρηματοδοτικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα, όπως υψηλού επιπέδου τραπεζική εξυπηρέτηση που απολαμβάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές, αλλά και ενθάρρυνση και υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στον αγροδιατροφικό τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αφορούν στην παροχή ρευστότητας για την κάλυψη τόσο των παραγωγικών όσο και των επενδυτικών τους αναγκών αξιοποιώντας παράλληλα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020. Συγκεκριμένα:
1) Ρευστότητα για κάλυψη παραγωγικών αναγκών.
• Συμβολαιακή Τραπεζική. Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας χρηματοδοτεί, διασφαλίζει την πώληση και την πληρωμή της αγροτικής παραγωγής, με μόνη εξασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ επιχείρησης και παραγωγού. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, καθώς υποστηρίζει χρηματοδοτικά τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων.
• Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ). Καλύπτει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα χορήγησης μεγαλύτερων ποσών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες παραγωγικές ανάγκες της. Το όριο του ΑΔΑ συνδέεται με το είδος καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
• Μικρο-χρηματοδότηση. Ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε δάνειο μέχρι 5.000 ευρώ, για άμεση κάλυψη εκτάκτων αγροτικών αναγκών, όπως αποκατάσταση ζημιών γεωργικού εξοπλισμού, μικροεπισκευές και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.
• Κάρτα του Αγρότη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει πρόσβαση σε απαραίτητη ρευστότητα, σε όλους τους αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καλλιεργητικές τους ανάγκες, τη στιγμή που ακριβώς χρειάζεται και όχι με πίστωση και τα περιττά κόστη που τη συνοδεύουν.
2) Χρηματοδοτήσεις που προσαρμόζονται στις επενδυτικές ανάγκες
• Χρηματοδότηση για υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και υπόλοιπων επενδυτικών μέτρων ΠΑΑ.Ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για συνολική κάλυψη των αναγκών.
• Χρηματοδότηση αγοράς γεωργικού εξοπλισμού. Δάνειο αγοράς αγροτικού εξοπλισμού, αλλά και συνεργασία με την εταιρεία Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ.
• Χρηματοδότηση αγοράς γης. Το εξειδικευμένο δάνειο, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα, προσφέρεται σε όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, για αγορά αγροτεμαχίων και ανάπτυξη γεωργικής εκμετάλλευσης.
• Χρηματοδότηση νέων αγροτών. Εξειδικευμένο τραπεζικό προϊόν, που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την εκκίνησή της. Νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών τυγχάνουν και επιδότησης επιτοκίου έως 100% κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

3) Συμβολή στη μείωση των κινδύνων της γεωργικής εκμετάλλευσης, μεασφαλιστικά προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. H Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, απόλυτα προσαρμοσμένης σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου αγρότη.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το