Οικονομία

Οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις 11 ταμείων από 1η Σεπτέμβρη

1398ed60caeab0993c956e26cff5546c_L

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Παύλος Χαϊκάλης, εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, όλα τα επικουρικά ταμεία που είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, αλλά και οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα ταμεία αυτά ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑ και θα λειτουργούν «με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση», όπως τονίζεται ρητά στη συγκεκριμένη απόφαση. Aπό την ημερομηνία ένταξής τους στο ΕΤΕΑ (1.9.2015) και μετά, τα ταμεία αυτά θα διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Συνεπώς, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από τον Οκτώβριο και μετά, αυτή θα επηρεάσει και τα παραπάνω ταμεία.

Η πρώτη μείωση στις επικουρικές συντάξεις από την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος έγινε τον Ιούλιο του 2014 και ανερχόταν σε ποσοστό 5,2%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται αυτόματα από το ΕΤΕΑ σε όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του νόμου 4052/12 «οι καταβαλλόμενες συντάξεις του ΕΤΕΑ αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τη ρήτρα βιωσιμότητας του Ταμείου για τη μείωση των ελλειμμάτων του αποκλειομένης κάθε άμεσης ή έμμεσης κρατικής επιχορήγησης». Ετσι στην πράξη οι συνταξιούχοι των 11 επικουρικών ταμείων θα έχουν τη μείωση κατά 5,2% από τη στιγμή που το ΕΤΕΑ θα είναι ο φορέας καταβολής των συντάξεών τους. Το άρθρο 48 του νόμου 4052/12 αναφέρει μάλιστα ότι «οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξής τους, και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν». Τα ταμεία που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ είναι τα εξής:

α) Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β) Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

γ) Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε. ε) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. στ) Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

ζ) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

η) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

θ)Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ι) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ. και

ια) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και εξυπηρετεί τον Κλάδο Eπικουρικής Ασφάλισης, προβλέπεται η διάθεσή του στο Ε.Τ.Ε.Α. με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.

Πηγή www.dikaiologitika.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το