Τοπικά

Η ΛΑΣ Θεσσαλίας, για το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, της «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη Μαγνησία

Σχετικά με την συζήτηση του θέματος έγκρισης εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, της «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» της Π.Ε. Μαγνησίας, στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (13.5.22), ο επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τάσος Τσιαπλές, τόνισε τα εξής:
«Η Λαική Συσπείρωση θεωρεί κατ’ αρχήν, ότι δεν είναι σωστό το Περιφερειακό Συμβούλιο, να καλείται να εγκρίνει την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για την «ΕΥΡΗΚΑ», χωρίς να έχει ενημερωθεί γι’ αυτό, αφού δεν δόθηκε στους περιφερειακούς συμβούλους.
Η Λαική Συσπείρωση, θεωρεί σημαντικό να υπάρχει και να ενεργοποιηθεί ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για την συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως και γενικότερα για τις ΒΙΠΕ και άλλες βιομηχανίες, που τα νομοθετικό πλαίσιο αποκλείει.
Ωστόσο, το κύριο ζήτημα είναι οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Αυτό αφορά την εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού πολιτικής προστασίας (προσωπικό Περιφέρειας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών), την εξασφάλιση επαρκών μέσων αντιμετώπισης, την εξασφάλιση συντονισμού των εμπλεκομένων και ασκήσεων ετοιμότητας που θα περιλαμβάνουν και τον πληθυσμό, την εξασφάλιση εκπαίδευσης του προσωπικού και του πληθυσμού, επαρκών υποδομών για την προστασία του πληθυσμού (π.χ. μαζικές οδοί διαφυγής, μέσα μεταφοράς, υποδομές για επαρκή προστασία κ.ά.) εφόσον συμβεί ατύχημα μεγάλης έκτασης, κ.λπ.
Η πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας, έχει αναδείξει τα προβλήματα σε όλα τα παραπάνω. Είναι μια πολιτική που δεν εξασφαλίζει στην πράξη την ουσιαστική προστασία του πληθυσμού και από κινδύνους τεχνολογικών ατυχημάτων. Γι’ αυτούς τους λόγους η Λαική Συσπείρωση επιφυλάσεται και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ στην εισήγηση της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το