Τοπικά

Η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου αναφέρει:
«Η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ από ενάρξεως της λειτουργίας της, ως καθολικός διάδοχος των κοινωφελών επιχειρήσεων του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, έχει συστήσει δομές για τα Άτομα με Αναπηρίες λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η προστασία της αξίας και η εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά, ταυτοχρόνως, θεμελιώδη αρχή Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Πολιτισμού μας.
Με βάση την ανωτέρω αρχή, στην ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ προτάσσονται πρακτικές και δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία υπό όρους σεβασμού της αξίας τους, ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και ισότιμης συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η ανωτέρω προσέγγιση μας εκπορεύεται από την αντίληψη ότι υπό τις συνθήκες αυτές, τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άλλα μέλη του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της πόλης μας.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα δεν αγγίζει το δέον, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να βιώνουν την περιθωριοποίηση, τη στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να είναι κοινά σε όλους. Καθώς αποτελεί αντίληψη και φιλοσοφία μας ότι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας πρέπει να επιδιώκεται από όλους μας, καθημερινά διεκδικούμε μαζί με τους ανθρώπους με αναπηρία αυτό που αναλογεί να λαμβάνει ο κάθε άνθρωπος σε μια σύγχρονη κοινωνία δικαίου∙ κοινωνική δικαιοσύνη, ισοτιμία, προσβασιμότητα, ίσα δικαιώματα, κοινωνική πρόνοια, εργασία.
Η πρόεδρος του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου, τονίζει ότι ο Δήμος Βόλου, με πρωτοστάτη τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, εστιάζει την προσοχή στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να υλοποιηθούν δράσεις που θα αναπτύξουν τις προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και πρόσβαση σε όλα όσα αναλογούν σε κάθε δημότη της πόλης μας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το