Τοπικά

Η κατανομή των θέσεων στα σωφρονιστικά καταστήματα της Μαγνησίας

Την κατανομή 5.864 συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων στα Καταστήματα Κράτησης αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Μαγνησία η απόφαση του Γεν. Γραμματέα προβλέπει την προκήρυξη 107 θέσεων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου και 132 θέσεων στις Φυλακές Κασσαβέτειας.

Η κατανομή των θέσεων:

Eιδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Πενήντα (50) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα εννέα (39) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
– Μία (1) κλάδου Ιερέων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εβδομήντα (70) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα πέντε (35) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το