Τοπικά

Η κατανομή των μαθητών Δημοτικού από τη Μαγνησία – Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν το 2019

Yπογράφηκε από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας η κοινή απόφαση για την χωροταξική κατανομή των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας στα αντίστοιχα Γυμνάσια υποδοχής τους, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών της Στ΄ Δημοτικού στα Γυμνάσια είναι η εξής:

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο  προέλευσης Αριθμός Μαθητών Γυμνάσιο υποδοχής
1ο Αισωνίας 26 10ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 21 7ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 29 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 25 7ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο Αισωνίας 11 10ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 19 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου 11 9ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 3ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Αισωνίας 12 10ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 27 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 22 9ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 2ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (διευθύνσεις ανατολικά του τμήματος Γκλαβάνη-Αγ. Φωτεινής) 39 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (διευθύνσεις δυτικά του τμήματος Γκλαβάνη-Αγ. Φωτεινής) 8 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού) 16 2ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 23 5ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 16 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 5ο Γυμνάσιο Βόλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 29 4ο  Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Βόρεια της Αγ. Δημητρίου) 13 8ο Γυμνάσιο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Νότια της Αγ. Δημητρίου) 19 2ο Γυμνάσιο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 3 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 5ο Γυμνάσιο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 47 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά του τμήματος των οδών Γρ. Λαμπράκη και Ζάχου) 8 9ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (υπόλοιπες διευθύνσεις) 7 4ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 25 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 40 1ο Γυμνάσιο Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 40 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 30 3ο Γυμνάσιο Βόλου
11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 20 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 49 1ο Γυμνάσιο Βόλου
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 41 9ο Γυμνάσιο Βόλου
14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Μεταμορφώσεως) 18 9ο Γυμνάσιο Βόλου
14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Μεταμορφώσεως) 23 3ο Γυμνάσιο Βόλου
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 6ο Γυμνάσιο Βόλου
16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 7ο Γυμνάσιο Βόλου
17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 18 6ο Γυμνάσιο Βόλου
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Σχολικό Λεωφορείο) 27 10ο Γυμνάσιο Βόλου
19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 6ο Γυμνάσιο Βόλου
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 3ο Γυμνάσιο Βόλου
21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 42 8ο Γυμνάσιο Βόλου
22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 2ο Γυμνάσιο Βόλου
23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 31 4ο Γυμνάσιο Βόλου
24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 6ο Γυμνάσιο Βόλου
25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 7ο Γυμνάσιο Βόλου
26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 16 Γυμνάσιο Ιωλκού
27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 32 4ο Γυμνάσιο Βόλου
28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 4ο Γυμνάσιο Βόλου
29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 10ο Γυμνάσιο Βόλου
30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 7ο Γυμνάσιο Βόλου
31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Σχολικό Λεωφορείο) 23 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Διευθύνσεις Βόλου) 30 1ο Γυμνάσιο Βόλου
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Διευθύνσεις περιοχής Ν. Δημητριάδας)) 7 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο  Άλλης Μεριάς (Σχολικό Λεωφορείο) 20 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο  Ιωλκού 17 Γυμνάσιο Ιωλκού
Δημοτικό Σχολείο  Πορταριάς 10 Γυμνάσιο Ιωλκού
1ο , 2ο , 3ο   Δημοτικό Σχολείο Αγριάς 52 Γυμνάσιο Αγριάς
1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 31 Γυμνάσιο Λεχωνίων
1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου και Δημοτικού  Σχολείου Κασσαβέτειας 50 Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου
Σύνολο Μαθητών 1398

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με την παρ. ΣΤ’ του άρθρου 9 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ120 Β΄) οι μαθητές της Στ’  Δημοτικού των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων εγγράφονται είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Τα Ιδιωτικά Σχολεία θα ενημερωθούν άμεσα από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας για το πλησιέστερο Γυμνάσιο στις διευθύνσεις των αποφοίτων μαθητών τους.

           ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 • Στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου,5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Νοτίως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που διαμένουν επί της οδού Αχιλλέως).
 • Στο 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού,   Δημοτικού Σχολείου Βρύναινας, οι μαθητές που μένουν στην 111 Πτέρυγα Μάχης και στο Αϊδίνι Μαγνησίας καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Βορείως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου καθώς και στο Αϊδίνι Μαγνησίας. Τέλος εγγράφονται και όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτου Δημοτικού Σχολείου φοίτησης με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τον Πλάτανο.
 • Στο Γυμνάσιο Σούρπης εγγράφονται οι απόφοιτοι των δημοτικών Σχολείων  Σούρπης, Αμαλιάπολης  και Δρυμώνας.
 • Στο Γυμνάσιο Πτελεού εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων και Αχιλλείου.
 • Στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Ευξεινούπολης, του Δημοτικού Σχολείου Αναύρας και οι μαθητές των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους είναι στο Κρόκιο Μαγνησίας και φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία του Αλμυρού. Τέλος εγγράφονται και όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτου Δημοτικού Σχολείου φοίτησης με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας την Ευξεινούπολη.

             ΔΗΜΟΣ Ν.  ΠΗΛΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Αργαλαστής εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής,  1ου Σηπιάδος (Λαύκου), 2ου Σηπιάδος (Προμυρίου), 3ου Σηπιάδος (Μηλίνας) και οι μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από την περιοχή Συκή.
 • Στο Γυμνάσιο Μηλεών εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Καλών Νερών), 3ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Αγ.Γεώργιος Νηλείας) και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από τις περιοχές Αφήσσου, Ζευρόχια, Αφέτες Νεοχωρίου και  Καλαμακίου.
 • Στο Γυμνάσιο Τρικερίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Βελεστίνου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου,4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
 • Στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου.
 • Στο Γυμνάσιο Καναλίων εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Καναλίων και Κεραμιδίου.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας, 2ου Μουρεσίου – Αγ.Δημητρίου – Ανήλιου – Κισσού.
 • Στο Γυμνάσιο Ζαγοράς εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Σκιάθου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκιάθου

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Σκοπέλου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκοπέλου
 • Στο Γυμνάσιο Γλώσσας εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Έλιου και Γλώσσας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Αλοννήσου  εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από τις 14 Ιουνίου 2019 έως και τις 28 Ιουνίου 2019. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2019-20.

Οι Αιτήσεις Μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α’) καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’) και εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων κτηριακών χώρων και τον αριθμό τμημάτων όπως αυτός θα καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση το άρθρο 21 παρ. 2β της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’).  Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν Μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το