Άρθρα

Η καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών βασικός παράγοντας στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας

Της Χαριτίνης Μαλισσόβα

«Είμαστε μια καλή ομάδα κι αυτό βγαίνει προς τα έξω», είναι μία φράση την οποία συνήθως ακούμε και διαπιστώνουμε για τις ομαδικές επαγγελματικές συνεργασίες.
Η σχολική μονάδα, εκτός από παιδαγωγικό, αποτελεί κι έναν «εργασιακό» χώρο, στον οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται κάτω από νομοθετικά και ηθικά πλαίσια να συνεργαστούν προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά με σκοπό να επιτευχθούν παιδαγωγικοί, μαθησιακοί-εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί στόχοι.

Παρόλο που, εν τέλει, κάθε εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα του δημοτικού σχολείου, απευθύνεται στη δική του τάξη/τμήμα, υπάρχει μια σειρά αρμοδιοτήτων και αποφάσεων, τις οποίες καλείται να εφαρμόσει σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει.
Από τις συνελεύσεις, κατά τις οποίες παίρνονται αποφάσεις και συνυπογράφονται στα πρακτικά ώς τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, είναι πολύ σημαντικό να μην αγνοείται ποτέ ο όρος επαγγελματισμός. Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και η νομοθεσία μπορεί να εξηγούν με νομικούς όρους τον όρο αυτό, ωστόσο το παρόν άρθρο έχει σκοπό να καταδείξει την πρακτική, ουσιαστική σημασία του.

Μεγάλη παγίδα που οδηγεί σε λάθος χειρισμούς και αρνητικά αποτελέσματα αποτελεί το γεγονός ότι συχνά παραμερίζεται η επαγγελματική ιδιότητα του εκπαιδευτικού λόγω των διαπροσωπικών, φιλικών, σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην ίδια εκπαιδευτική στέγη, καθώς και διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.

Το σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, οφείλει να υπακούει σε κανόνες δικαιοσύνης και ισοτιμίας απέναντι στα μέλη του, τα οποία με τη σειρά τους οφείλουν να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα απαραίτητα όρια ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα που εκθέτουν το εκπαιδευτικό έργο και το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η διαφάνεια ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι ο βασικός παράγοντας και το πρώτο σκαλί για τη διατήρηση του επαγγελματικού κύρους των εκπαιδευτικών (π.χ. γνωστοποίηση μέσω συνελεύσεων των θετικών και αρνητικών κάθε σχολικής κοινότητας βάζοντας ως ισότιμο μέλος τον αναπληρωτή, νέο ή αποσπασμένο συνάδελφο).
Η εχεμύθεια είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας. Δεν εκτίθενται άνευ λόγου προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών, γονέων ή μαθητών, όπως δεν διαρρέουν αποφάσεις της σχολικής κοινότητας σε συζητήσεις πεζοδρομίου ή καφενείου εκτός σχολείου.

Είναι συχνότατο το φαινόμενο γονείς να στήνουν «πηγαδάκια» εκτός σχολείου και να ζητούν συμμετοχή εκπαιδευτικών, διά ζώσης ή τηλεφωνικά, για να επιλύσουν διάφορα, υπαρκτά ή ανύπαρκτα προβλήματα.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο εύκολα με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα μάτια των γονέων και των μαθητών, αλλά και πόσο διευκολύνονται οι πιο παρεμβατικοί γονείς να παίρνουν το θάρρος και να επιζητούν να έχουν γνώση και λόγο για όσα συμβαίνουν στη σχολική κοινότητα (συνήθως για όσα δεν είναι της αρμοδιότητάς τους).

Οι συναντήσεις γονέων κι εκπαιδευτικών καθορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου, ώστε οι γονείς να λαμβάνουν γνώση για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν με τα παιδιά στην τάξη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς.

Η προσωπική μου εμπειρία, αλλά και η εμπειρία πολλών συναδέλφων έχει καταδείξει πως, όπου τηρούνται αυτά τα όρια, τόσο στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, όσο και στις σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, το μεγάλο στοίχημα για την επιτυχημένη και απρόσκοπτη σχολική χρονιά είναι κερδισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Οι μεγάλοι ωφελημένοι πρέπει να είναι οι μαθητές, γι’ αυτό και όποιες αντιπαραθέσεις υπάρχουν στον μαθησιακό ή σε άλλον τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό, κόσμιο τρόπο, όπως αρμόζει σε επαγγελματίες παιδαγωγούς.

Ιδιαίτερα κατά τη νέα σχολική χρονιά, την πιο δύσκολη των τελευταίων δεκαετιών, οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε ακόμα περισσότερο να επικαλεστούμε και να εφαρμόσουμε κανόνες και νόμους, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές μας αρχές, είναι ωστόσο απαραίτητοι για τη διασφάλιση της υγείας όλων.
Αυτούς τους κανόνες και νόμους οφείλουμε να τηρήσουμε και να καταστήσουμε με σαφήνεια την ανάγκη για την εφαρμογή τους τόσο στους μαθητές μας, όσο και στους γονείς τους.
Η περσινή χρονιά τραυματίστηκε από την πανδημία, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν μέσω της τηλεκπαίδευσης να διασώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.

Η φετινή χρονιά θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά.
Θα είναι ελπιδοφόρα και αποδοτική σε μαθησιακό και κοινωνικό έργο χρονιά μόνο αν στηρίζεται στη σύμπνοια, τη συναδελφικότητα, τα σωστά όρια ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, πέρα από των όσων έχουν ήδη επιφορτιστεί τα προηγούμενα χρόνια, να διαχειριστούν νέες, πρωτόγνωρες και άκρως αντίξοες συνθήκες.
Ας δείξουμε πόσο γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.
Ας δείξουμε πως πέρα και πάνω από όλα μπορεί να είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και ότι σεβόμαστε το ίδιο την επαγγελματική μας ιδιότητα.
Καλή δύναμη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.
Καλή σχολική χρονιά σε όλους!

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το