Τοπικά

Η ιδιοκτησία του VALIS ζητάει 43.394,24 από τη ΔΕΥΑΜΒ για βραχυκύκλωμα -9.525,94 ευρώ αποζημίωση αποφασίζει η Διοίκηση

Η Εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχείο VALIS  ζητεί αποζημίωση ύψους 43.394,24 €, από τη ΔΕΥΑΜΒ  για ζημιές που υπέστη στις υποδομές της μονάδας. Υπήρξε  βραχυκύκλωμα  στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , το οποίο προκλήθηκε από βλάβη καλωδίου της ΔΕΗ που προξενήθηκε κατά την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης, στις 09.08.2017 και ώρα 12:22.
Πράγματι κατά την επισκευή βλάβης του δικτύου διανομής ύδρευσης στην συγκεκριμένη  ημερομηνία, “χτυπήθηκε” καλώδιο μέσης τάσης . της ΔΕΗ. Επιπλέον υπάρχει δικαστική απόφαση που αφορά παρόμοια περίπτωση για τη ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με την οποία ο κύριος του έργου, βαρύνεται με την ευθύνη της αποκατάστασης.
Ο Νόμος  δεν επιτρέπει την μεταφορά της απαίτησης στον ανάδοχο καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης συντήρησης του έργου και έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή.
Με βάση τα νόμιμα παραστατικά που έχουν προσκομιστεί και ανταποκρίνονται σε ζημιές συνέπεια βραχυκυκλώματος, η ΔΕΥΑΜΒ θα κάνει   εν μέρει δεκτό το αίτημα για ποσό 9.525,94 €, με τους ακόλουθους όρους: παραίτηση της αιτούσας από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, αφομοίωση του ποσού της αποζημίωσης στον εν ενεργεία διακανονισμό οφειλών, διακανονισμό των μη ενταγμένων στον εν ενεργεία διακανονισμό λοιπών οφειλών, τακτοποίηση της σύνδεσης της δραστηριότητας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, με υποβολή αίτησης σύνδεσης και φακέλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το