Τοπικά

Η ΔΕΥΑΜΒ αύξησε τις εισπράξεις της από τα τέλη των δημοτών κατά 2%

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΥΑΜΒ ανήλθε σε 11.995.689,65 €, ενώ τα λοιπά έσοδα 114.620,47 €, για το 2020.
Το αποτέλεσμα της χρήσης έτους 2020 για την επιχείρηση ανήλθε σε 84.170,73 € και οι εισπράξεις από τα τέλη των δημοτών αυξήθηκαν κατά 2%.

Από τη μελέτη του Απολογισμού έτους 2020 εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

Οι εισπράξεις Τελών – Δικαιωμάτων το 2020 ανήλθαν στα 12.767.613,70€, οι οποίες σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 2% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις από Λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 569.553,16 €.
Οι εισπράξεις επιχορηγήσεων απέφεραν 8.003.305,68€.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν στα έργα:
– Επέκταση Βιολογικού
– Δίκτυο αποχέτευσης Νέας Αγχιάλου
– Μεταφορά λύματος από την Ν. Αγχίαλο στον Βιολογικό

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ και σηματοδοτούν την θωράκιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Δήμου Βόλου. Πέραν αυτού του γεγονότος όμως, τα ποσά των επιχορηγήσεων συμμετέχουν στην δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας στην πόλη, αποτελώντας πόλο ανάπτυξης και ανακούφισης.

Οι συνολικές εισπράξεις έτους 2020, ανήλθαν σε 25.237.670,06€, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχικού Χρηματικού υπολοίπου.

Β) Οι πληρωμές για επενδύσεις έργων χρηματοδοτούμενων Ύδρευσης Αποχέτευσης ανήλθαν τη χρονιά αυτή σε 7.532.986,39€, ενώ οι πληρωμές για επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενων έργων ανήλθαν σε 4.414.132,98 €.

Οι πληρωμές των Λειτουργικών εξόδων Ύδρευσης – Αποχέτευσης –Άρδευσης ανήλθαν σε 8.119.585,35 €., οι οποίες κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2019.

Εξυπηρετήθηκαν και κατά τη χρήση του έτους 2020 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης με πληρωμές 762.006,98€ . Τα χρηματικά Διαθέσιμα της επιχείρησης στις 31/12/2020, ανήλθαν στα 2.253.597,15 €.

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 2020 ανήλθαν 22.984.072,91 € έναντι 17.220.419,34 € το 2019, συμπεριλαμβανομένου και των κατασχέσεων συνολικής αξίας 344.740,35€.

Από τη μελέτη του Ισολογισμού έτους 2020 παρατηρούμε ότι οι εμπορικές απαιτήσεις της επιχείρησης ανήλθαν σε 16.128.696,38€ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στις 31/12/2020 εμφανίζονται εμπορικές υποχρεώσεις ύψους 7.817.750,20€.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το