Τοπικά

Η ΔΕΥΑΜΒ αποφασίζει για τα τέλη άρδευσης μετά την ακύρωση του Κανονισμού από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Στον καθορισμό των τελών άρδευσης θα προχωρήσει στη σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.
Σύμφωνα με την εισήγηση προτείνεται σταθερό ετήσιο τέλος, ίσο με 5 ευρώ/ έτος και καταναλωτή και ετήσιο τέλος ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης, ίσο με 2,50 ευρώ/ στρέμμα.
Επίσης, σε καταναλωτές που δεν έχουν αναγγείλει την αρδευόμενη έκταση, ετήσιο τέλος πέραν των 5 ευρώ και 35 ευρώ/καταναλωτή, ενώ ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου αρδευτικού νερού, σε αποθηκευτικούς χώρους και κτηνοτροφικές μονάδες ίσο με 0,14 ευρώ/m3.
Στις περιπτώσεις των κλειστών δικτύων, όπου οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν υδρομετρητή, με δήλωσή τους οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν είτε τη στρεμματική χρέωση, είτε αυτήν ανά κυβικό μέτρο. Οι δηλώσεις επιλογής έχουν καταληκτική προθεσμία την 28/02/2019.
Σύμφωνα με την εισήγηση τα δεδομένα της άρδευσης στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΜΒ είναι τα ακόλουθα:
-Η αρδευόμενη έκταση, σύμφωνα με τη μελέτη master plan που εκπονείται, είναι 70.711 στρέμματα.
-Κατ’ εκτίμηση η έκταση που αρδεύεται με κοινόχρηστα δίκτυα, των οποίων την ευθύνη έχει η ΔΕΥΑΜΒ, είναι το 80% της συνολικής ή 56.500 στρέμματα.
-Η καταγεγραμμένη αρδευόμενη έκταση από το τ.μ. άρδευσης είναι 15.533 στρέμματα.
-Οι καταγεγραμμένοι καταναλωτές είναι 3.071.
-Τα έξοδα συντήρησης των αρδευτικών δικτύων για το 2017, ανέρχονται σε 197.000€.
Με βάση τα παραπάνω η αναλογία ετήσιας δαπάνης ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης είναι 3,43 €/ στρέμμα, ενώ η αναλογία ετήσιας δαπάνης ανά καταγεγραμμένο καταναλωτή είναι 64,14 €/ καταναλωτή.
Ο τρόπος τιμολόγησης περιγράφεται ευκρινώς στην 135275 (ΦΕΚ Β, 1751)ΥΑ, ως εξής: «Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για αγροτική χρήση τους τελικούς χρήστες γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού), το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης».
Με την προαναφερόμενη πρόταση, αναμένονται τα εξής αποτελέσματα στη βεβαίωση εσόδων: Σταθερό τέλος (15.155 ευρώ), στρεμματική χρέωση (38.832,50 ευρώ), ετήσια χρέωση (87.605 ευρώ) και σύνολο 141.592,50 ευρώ.

Προς έγκριση

το Τεχνικό

Πρόγραμμα

της ΔΕΥΑΜΒ

 

Δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 124.066.763,64 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 29.370.666,24 ευρώ, αναλυόμενη σε 7.019.366,24 ευρώ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 22.351.300,00 ευρώ από χρηματοδότηση, προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2019, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες της Αποχέτευσης είναι κυρίως Υποέργα των ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», καθώς και του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι’ έργου «Αναβάθμιση της ΕΕΛ Βόλου».

Στον τομέα της Ύδρευσης το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά, κυρίως, στην κατασκευή του έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι’ έργου ‘Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού & ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας του Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 2.634.200,00€,  καθώς και στην κατασκευή έργων εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων, ψηφιακής Χαρτογράφησης του Δικτύου Ύδρευσης στο Π.Σ. Βόλου, αξιοποίησης των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δ. Βόλου και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης των Τ.Κ. Μακρινίτσας και Αγ. Βλασίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το