Τοπικά

Η ΔΕΥΑΜΒ αναλαμβάνει να καλύψει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των καταναλωτών

Τη ΔΕΥΑΜΒ θα βαρύνει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των καταναλωτών, μετά από απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. της Επιχείρησης στη σημερινή συνεδρίασή του.
Ειδικότερα, η επιβολή του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στους λογαριασμούς των καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ, ανέρχεται σε ποσό (ετήσια βάση) της τάξης των 320 ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα από το ποσό αυτό: 189€ αφορούν νερό για βιομηχανική χρήση, 42€ νερό για άρδευσης και 80€ νερό για οικιακή χρήση. Η επιβολή του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στους 80.000 περίπου καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ αντιστοιχεί σε ποσό 0,0041 ανά καταναλωτή. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί στους λογαριασμούς των καταναλωτών ενώ σημειώνεται ότι, από το ποσό αυτό, το 2,5% παρακρατείται από τον πάροχο Υπηρεσιών Ύδατος και το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Διαγωνισμός για τον έλεγχο ποιότητας νερού στον Δήμο Βόλου
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν, ακόμη, οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού για τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου. Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 54.354 € πλέον ΦΠΑ και η σύμβαση διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της και αναλύεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα:
Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού αξίας 37.214,00€ πλέον ΦΠΑ.
Παρακολούθηση ραδιενέργειας πόσιμου νερού στο Δήμο Βόλου αξίας 17.140,00€ πλέον ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ.

Ανάδοχος για την ενσωμάτωση του SCADA Aγχιάλου
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αναδείχθηκε ανάδοχος για την ενσωμάτωση του SCADA Νέας Αγχιάλου στο SCADA της ΔΕΥΑΜΒ. Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΑΚΑΤΤ Α.Ε και θα λάβει το ποσό των 19.500€ πλέον ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το