Τοπικά

Η Αποκεντρωμένη “έλυσε” τα χέρια του Δήμου Βόλου και ενέκρινε τον κανονισμό άρδευσης

DEYAMB
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας απέρριψε την προσφυγή των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης κ.κ. Μ. Πατσιαντά, Κ. Γαργάλα και Ι. Αποστολάκη κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε τον κανονισμό άρδευσης που ψήφισε η ΔΕΥΑΜΒ.
Η απόφαση λύνει τα “χέρια” της ΔΕΥΑΜΒ που μπορεί πλέον να καθορίσει τέλη και να διαχειριστεί το νερό άρδευσης.
Η Αποκεντρωμένη έκρινε μεταξύ άλλων ότι “με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η Επιχείρηση, καθορίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις διακλαδώσεις του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης. Μέχρι την έκδοση αυτών των κανονισμών εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου από τους οποίους ιδρύεται η επιχείρηση».
Επίσης η Αποκεντρωμένη απέρριψε και την προσφυγή πολιτών κατά της απόφασης εφαρμογής κανονισμού άρδευσης.
Η προσφυγή απορρίφθηκε “επειδή για τους προσφεύγοντες δεν δύναται να θεμελιωθεί έννομο συμφέρον για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής με την επίκληση μόνο της ιδιότητας «των δημοτών αγροτών, ιδιοκτητών κτημάτων και κατοίκων του Αγ. Γεωργίου Μπαξέδων και Πορταριάς Δήμου Βόλου», δίχως περαιτέρω θεμελίωση της επαγγελματικής τους ιδιότητας, της τυχόν οικονομικής βλάβης και των ειδικότερων προϋποθέσεων αμέσου, προσωπικού και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος, ως απαραίτητων στοιχείων, σωρευτικώς θεμελιωμένων”.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το