Τοπικά

Γραφείο Εθελοντισμού στον δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου θα επαναλειτουργήσει το  Γραφείο Εθελοντών, η αποστολή του οποίου θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθελοντικού έργου, π

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Σκοπέλου θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να ενημερώνει, να πληροφορεί και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων, και άλλων προγραμμάτων και δράσεων.
2. Να διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
3. Την δημιουργία και την συνεχή ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου.
4. Την δημιουργία ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του Δήμου Σκοπέλου και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις.
5. Η καταγραφή όλων των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων που ασχολούνται με παρόμοιες δράσεις.
6. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για εθελοντικές δράσεις και την κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης, τις οποίες θα υποβάλλει για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ή κάθε άλλου είδους παροχής βοήθειας (π.χ. υλικοτεχνική) για την επίτευξη των εθελοντικών δράσεων.
7. Σε συνεργασία με το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Εθελοντών.
8. Να συνεργάζεται και να υποστηρίζει τις εθελοντικές οργανώσεις και τους συλλόγους που λειτουργούν στον Δήμο Σκοπέλου σε ότι αφορά την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων.
Μέλη του Γραφείου Εθελοντισμού μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Όσοι συμπληρώσουν το έντυπο που έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο Δημαρχείο Σκοπέλου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου θα γραφτούν στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Σκοπέλου.

Η έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα Σκοπέλου.
Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας Εθελοντών, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων, υπό την εποπτεία του Γραφείου Εθελοντών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για προτάσεις ή διευκρινίσεις: 6945247329

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το