Τοπικά

Γιοφύρι της Άρτας η παράκαμψη Ζαγοράς: Διαλύθηκε η σύμβαση – Αναμονή 16 ετών για την κατασκευή του έργου

Μετά τον περιφερειακό του Βόλου, το δεύτερο πολύπαθο έργο της Μαγνησίας είναι αυτό της παράκαμψης της Ζαγοράς. Η Περιφέρεια αποφάσισε διάλυση της σύμβασης για τη μελέτη, καθώς έχει παρέλθει διάστημα πλέον των 10 ετών από την υποβολή της προμελέτης οδοποιίας των κλάδων και κατά συνέπεια τα στοιχεία χρήζουν επικαιροποίησης, ενώ η σύμβαση είναι ανενεργή εδώ και 8 χρόνια.
Οι περιβαλλοντικοί όροι για τους κλάδους δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, παρότι έχουν περάσει 8 χρόνια από την υποβολή του αιτήματος της Περιφέρειας.
Καίριο πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα κλάδο και συγκεκριμένα σε εκείνον που συνδέεται με τον δρόμο Ζαγορά – Χορευτό απ’ όπου συνεχίζει με νέα χάραξη μέχρι τον δρόμο Ζαγορά – Πουρί χωρίς να γεφυρώνεται το ρέμα «Καλοκαιρινός». Έχει συνολικό μήκος 1.745 μέτρα.
Για να ολοκληρωθεί η μελέτη απαιτείται να γίνει επικαιροποίηση και τυχόν πρόσθετες μελέτες διαφορετικά, σε έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, υπάρχει πιθανότητα απόρριψής της λόγω παλαιότητας.

Η Παράκαμψη Ζαγοράς (Β’ Φάση) αποτελεί συνέχεια της εγκεκριμένης μελέτης «Βελτίωσης της εθνικής οδού κυκλώματος Πηλίου, τμήμα: Παράκαμψη Ζαγοράς» που εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα γραφεία «Θ. Κάμτσιος» και «Δ. Γεωργοστάθης», με Διευθύνουσα Υπηρεσία το ΥΠΕΧΩΔΕ και επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η υλοποίηση της μελέτης οδήγησε στην δημοπράτηση του έργου της Παράκαμψης Ζαγοράς Α’ Φάση και το τέλος του του αποτέλεσε την αφετηρία της μελέτης (Παράκαμψη Ζαγοράς Β’ Φάση). Στις 26.05.2004 ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης οδικού τμήματος παράκαμψη Ζαγοράς Β΄ φάση του Ε.Ο κυκλώματος Πηλίου ποσού 590.000, € .
Συνολικό αντικείμενο της σύμβασης ήταν η ολοκλήρωση της παράκαμψης της Ζαγοράς με τη σύνδεση του τέλους της α’ φάσης της μελέτης με τις εγκαταστάσεις (ψυγεία) του συνεταιρισμού Ζαγοράς. Επίσης η νέα χάραξη από το τέλος της μελέτης «παράκαμψη Ζαγοράς – α’ φάση μέχρι την οδό Ζαγοράς – Πουρί μήκους 3 χλμ. και βελτίωση της υφιστάμενης οδού Ζαγοράς – Πουρί μήκους 2 χλμ., καθώς και νέα χάραξη μέχρι τις εγκαταστάσεις των ψυγείων μήκους 3 χλμ.
Τον Μάιο του 2005, εκπονήθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παράκαμψης Ζαγοράς Β’ Φάση, η οποία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ και η οποία πήρε θετική γνωμοδότηση. Στην εν λόγω μελέτη είχαν εξετασθεί επτά διακεκριμένοι κλάδοι.

Η μελέτη που περιελάμβανε τελικά τέσσερις αναφερόμενους κλάδους υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Επειδή όμως η τελική λύση που επιλέχθηκε έναν κλάδο παρουσίαζε σημαντική διαφοροποίηση από την αρχική λύση, αποφασίσθηκε να μη συμπεριληφθεί τελικά στη μελέτη και να εξετασθεί η περιβαλλοντική του αδειοδότηση ανεξάρτητα. Έτσι η ΜΠΕ υποβλήθηκε εκ νέου τον Οκτώβριο του 2008 και εγκρίθηκε σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Οχτώ χρόνια για μια έγκριση
Τον Μάρτιο του 2012, δόθηκε εντολή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για την εκπόνηση μελέτης του ενός υπολειπόμενου κλάδου. Η ΜΠΕ υποβλήθηκε από τους μελετητές, στις 01.08.2012 και την ίδια μέρα διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για έλεγχο, λόγω αρμοδιότητας και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Περιβαλλοντικών όρων, πράγμα που οφείλεται στις μεγάλες καθυστερήσεις γνωμοδότησης των αρμόδιων φορέων, στις αλλαγές της Νομοθεσίας και σήμερα στην έκδοση των Δασικών Χαρτών και της σχετικής τους Νομοθεσίας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί – Το σύνολο των τοπογραφικών εργασιών τριγωνισμού και παραγωγής υποβάθρων – Η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας – Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Η προμελέτη οδοποιίας – Η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη – Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους κλάδους 1,2,3 – Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός τροποποιημένου σε σχέση με την αρχική ΠΠΕ οδικού τμήματος (κλάδος 6) – Η γεωλογική οριστική μελέτη – Η γεωτεχνική έρευνα – Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κλάδου 6 – Η προκαταρκτική υδραυλική μελέτη όλων των κλάδων – Η προκαταρκτική στατική μελέτη – Όλες οι μελέτες που αφορούν στην επέκταση της Παράκαμψης Ζαγοράς (Α και Β φάση) από το Πουρί μέχρι τα όρια των Νομών Μαγνησίας- Λάρισας.
Νέα δεδομένα, νέα έργα

Η ολοκλήρωση της κύριας Μελέτης, δηλαδή παράκαμψης Ζαγοράς πρέπει να συμπεριλάβει στο τεχνικό της αντικείμενο πέντε Ισόπεδους Κόμβους και περίπου είκοσι συνδέσεις. Το συνολικό μήκος του τεχνικού αντικειμένου, δηλαδή τριών κλάδων είναι περίπου 6,09 χλμ. και το μήκος των συνδέσεων του αγροτικού δικτύου είναι 2,20 χλμ. Ένας κλάδος για την οικονομία του έργου κρίθηκε σκόπιμο να μη μελετηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης, καθώς αφορά στη σύνδεση με το Πουρί και μπορεί να ενταχθεί στη μελέτη σύνδεσης της Λάρισας με τη Ζαγορά.
Ύστερα από την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία καθυστερεί και αφού δοθούν οι αναγκαίες εντολές, θα μπορούν να εφαρμοστούν και πάλι οι τμηματικές προθεσμίες εκπόνησης του έργου και να παραδοθούν οι μελέτες σε 8,5 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το