Τοπικά

Γιατροί του Νοσοκομείου Βόλου «φέσωσαν» δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα- Αγωγή κατά του Νοσοκομείου Βόλου

Δικηγορικό γραφείο από την Αθήνα κατέθεσε αγωγή κατά του Νοσοκομείου του Βόλου λόγω οικονομικών διαφορών που έχει με γιατρούς του Αχιλλοπούλειου. Συνολικά 45 γιατροί συνεργάστηκαν με το δικηγορικό γραφείο για την διεκδίκηση των αναδρομικών τους από τις μνημονιακές περικοπές και υπέγραψαν συμβόλαιο σύμφωνα με το οποίο θα κατέβαλλαν την αποζημίωση του δικηγόρου, έστω και αν δεν γινόταν δίκη, εφόσον λάμβαναν τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν , δίκη δεν έγινε αλλά πολλοί γιατροί αρνούνται σήμερα να καταβάλλουν τα συμφωνηθέντα στο δικηγορικό γραφείο, που ζητά από το Νοσοκομείο να καλύψει το «φέσι». Το Νοσοκομείο οδηγείται σε δίκη και θα ζητήσει να υποχρεωθούν οι γιατροί  να παρέμβουν αναγκαστικά και να υποχρεωθούν να καταβάλουν στον ενάγοντα δικηγόρο τις οφειλές τους.

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών κ. Μαλινδρέτος επιβεβαίωσε πως όντως η συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο προέβλεπε αμοιβή και χωρίς την πραγματοποίηση δίκης, εφόσον προχωρούσε η καταβολή των αναδρομικών. Επιβεβαίωσε επίσης πως υπάρχουν γιατροί που αρνούνται να πληρώσουν, παρά το γεγονός ότι είχαν συμφωνήσει με το δικηγορικό γραφείο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 2019, όπου η διοίκηση του Νοσοκομείου έλαβε  αγωγή από δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάστηκαν γιατροί που διεκδικούσαν την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού από αναδρομικά.

Τα αναδρομικά αποφασίστηκε να καταβληθούν στις 13-1-2019, αλλά οι ίδιοι είχαν προχωρήσει σε  αναγγελία εκχώρησης απαίτησης , σε δικηγορικό γραφείο συγκεκριμένου ποσού που κυμαινόταν από 700 εως 800 ευρώ, ανάλογα με την διεκδίκηση.

Μάλιστα είχαν υπογράψει και υπεύθυνες δηλώσεις προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με τις οποίες γνωστοποιούσαν ότι μετά την αποπληρωμή των αναδρομικών αναλαμβάνουν πλήρως τις όποιες υποχρεώσεις προς τρίτους προκύψουν.

Την ίδια ώρα το Νοσοκομείο έκρινε ότι νόμιμα το δικηγορικό γραφείο ζητά την εκχώρηση απαίτησης. Η νομική εταιρεία προχώρησε ένα βήμα πιο μακριά και ζήτησε  τη χορήγηση των οικονομικών στοιχείων των εντολέων του. Μετά από αυτή την απαίτηση υπήρξαν γιατροί που δέχτηκαν να ενημερωθεί το δικηγορικό γραφείο για τα χρήματα των αναδρομικών που έλαβαν, αλλά και γιατροί που αρνήθηκαν να γνωστοποιήσει το νοσοκομείο τα ποσά που έλαβαν ως αναδρομικά.

Η αγωγή έχει κατατεθεί από το 2019 και ζητά από το Νοσοκομείο να υποχρεωθεί να χορηγήσει τα στοιχεία για τα ακριβή ποσά που κατέβαλε βάσει του Ν.4575/2018 στους 45 νοσοκομειακούς γιατρούς εντολείς του. Επίσης να αναγνωρισθεί ότι το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να  καταβάλλει νομιμοτόκως από την επόμενη ημέρα που κάθε κονδύλι κατέστη απαιτητό, δηλαδή  από την επόμενη της κάθε αναγγελίας εκχώρησης στις 26/11/2018 ποσό 59.106,56€.

Η νομική υπηρεσία του Νοσοκομείου γνωμοδότησε πως είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του ενάγοντος δικηγόρου να του χορηγηθούν δηλαδή  στοιχεία για τα ακριβή ποσά που κατέβαλε το Νοσοκομείο στους ιατρούς, διότι έχει έννομο συμφέρον. Για την απόκρουση της αγωγής, θα πρέπει το Νοσοκομείο να ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου δικόγραφο ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση σε κύρια αναγκαστική παρέμβαση κατά των 45 εμπλεκομένων νοσοκομειακών ιατρών, προκειμένου να καταστήσει αυτούς διαδίκους στη δίκη. Με το δικόγραφο ανακοίνωσης δίκης το Νοσοκομείο θα ζητήσει να υποχρεωθούν οι προσεπικαλούμενοι ιατροί να υποχρεωθούν να παρέμβουν αναγκαστικά στη δίκη και να υποχρεωθούν να καταβάλουν στον ενάγοντα δικηγόρο κάθε ποσό που τυχόν υποχρεωθεί το νοσοκομείο να καταβάλει. Με τον τρόπο αυτό οι εμπλεκόμενοι ιατροί καθίστανται διάδικοι στη δίκη και θα πρέπει να ορίσουν δικηγόρο για την απόκρουση των ισχυρισμών του ενάγοντα (δεν επιτρέπεται αυτοπρόσωπη παράσταση διαδίκου) και θα υποχρεωθούν με απόφαση του δικαστηρίου να καταβάλουν κάθε ποσό που κριθεί νόμιμο και αναγνωρισθεί από το δικαστήριο.

Η θέση του Νοσοκομείου

Η διοίκηση του Νοσοκομείου που εξέτασε την αγωγή εξέφρασε την άποψη πως ο διοικητής (Μ. Δραμητινός)  στην προκειμένη περίπτωση δεν ενήργησε για ατομικό του συμφέρον  και ο δικηγόρος που διεκδικεί τα χρήματά του δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια – ενημέρωση προσωπικά του Διοικητή για πιθανή εμπλοκή του ή για πρόθεση να κινηθεί εναντίον του ή για το ότι προκαλείται από ενέργειες του βλάβη στον ίδιο – Ουδέποτε το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και ο Διοικητής με υπογραφή του αρνήθηκε να παράσχει στοιχεία στον δικηγόρο και παράνομα και καταχρηστικά αντί να εναγάγει τους εντολείς του ιατρούς, που έχουν συμβατικές δεσμεύσεις, στρέφεται με το δικόγραφό του και κατά του Διοικητή και κατά του Νοσοκομείου που διαμεσολαβεί στην πληρωμή προς τους ιατρούς. -Ο Διοικητής και το Νοσοκομείο έχουν μεριμνήσει και ενεργήσει ώστε να αναγνωρισθεί εγγράφως από τους ιατρούς ότι στο ποσό που τους αποδόθηκε περιλαμβάνεται

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το