Άρθρα

Για μια ισχυρή δημόσια ΔΕΥΑΜΒ στην υπηρεσία του δημότη

Του Ιάσονα Αποστολάκη

Ουσιαστικό πρόβλημα για τον Δήμο Βόλου, είναι η πλήρης κάλυψη των δημοτών με επαρκές και καλής ποιότητας πόσιμο νερό. Τα προηγούμενα χρόνια επιλύθηκε σε σημαντικό βαθμό το αντικείμενο της αποχέτευσης των λυμάτων και σήμερα υλοποιείται ο σχεδιασμός της υπηρεσίας για αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού, έστω και αν καθυστέρησε η ολοκλήρωση των δικτύων στις περιοχές Αγριά-Άγ. Στέφανος-Ιωλκός, που θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρωθεί το 2015, ενώ ολοκληρώθηκαν μόλις στα τέλη του 2018. Αντίθετα, στην ύδρευση δεν προχώρησαν αντίστοιχα έργα, ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα. Για να είμαστε ακριβείς, συνθήκες οριστικής επίλυσης, δημιουργήθηκαν μετά τον Καλλικράτη, οπότε η ΔΕΥΑΜΒ αναδείχθηκε σε φορέα διαχείρισης του νερού στο σύνολο του Δήμου. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης που εκπονείται για τη διαχείριση του νερού, δεν θα υπακούσουν σε μικροπολιτική και μικροσυμφέροντα, ώστε να δοθεί οριστική λύση.

Ουσιώδες πρόβλημα για τους δημότες είναι η τιμή του νερού. Όντως το νερό είναι ακριβό κυρίως, επειδή η ΔΕΥΑΜΒ πληρώνει ένα εξαιρετικά ψηλό ενεργειακό κόστος, περίπου 3 εκ. ευρώ το χρόνο στη ΔΕΗ. Η μείωση της τιμής δεν είναι θέμα ευχής, αλλά μιας συγκροτημένης πολιτικής μείωσης του ενεργειακού κόστους. Επομένως η ΔΕΥΑΜΒ πρέπει, διαφυλάσσοντας το δημόσιο χαρακτήρα των υδάτων:
– Να κινηθεί άμεσα για τη συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας, ώστε να παράγει ενέργεια που θα αντισταθμίζει την κατανάλωση.
– Η εκπονούμενη μελέτη να έχει στόχο και την ενεργειακή αξιοποίηση των πηγαίων νερών.
– Να προχωρήσει σε κατασκευή νέου υδροηλεκτρικού από τα νερά της Καλιακούδας.

Με αυτές τις δράσεις και με τη γενικευμένη εφαρμογή, στις εγκαταστάσεις, δίκτυα και υπηρεσίες των διαθέσιμων δυνατοτήτων της πληροφορικής, δημιουργούνται πραγματικές συνθήκες μείωσης της τιμής του νερού. Η μελλοντική επέκταση του βιολογικού και των δικτύων αποχέτευσης, παρέχουν εχέγγυα της προστασίας του περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, εκκρεμεί η ολοκληρωμένη διαχείριση της λυματολάσπης του βιολογικού, που σήμερα αποτίθεται στον ΧΥΤΑ. Η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η ηλιακή ξήρανση της λάσπης, σε μονάδα που θα δέχεται και τα κλαδέματα και τα λοιπά φυτικά υλικά της υπηρεσίας πρασίνου, με τελικό προϊόν το βιολογικό λίπασμα, για το πράσινο του Δήμου και όχι μόνο.
Η ΔΕΥΑΜΒ, είναι μια μεγάλη, επιτυχημένη και από πολλές σκοπιές πρωτοπόρα επιχείρηση. Αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι διαθέτει νερό στους πάνω από 100.000 καταναλωτές του Δήμου, επεξεργάζεται στον βιολογικό 12 εκ. κυβικά μέτρα λύματος ετησίως, μεταξύ αυτών και τα βιομηχανικά απόβλητα των δυο βιομηχανικών περιοχών, λειτουργεί μονάδες αφαλάτωσης, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, έχει ένα τεράστιο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων έργων. Και αυτά τα παράγουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΜΒ, οι οποίοι λοιδορούνται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, με χαρακτηρισμούς όπως συμμορία κ.λπ.

Ιδιαίτερα η σημερινή Δημοτική Αρχή, ακολούθησε απέναντι στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ μια εχθρική πολιτική, με κορυφαίο παράδειγμα τις συνεχείς μετακινήσεις των στελεχών της υπηρεσίας, με τραγικό αποτέλεσμα την κακή έως ανύπαρκτη λειτουργία του βιολογικού, για ένα έτος περίπου, και τη δημιουργία προβλημάτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της πόλης. Για μας, το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ΔΕΥΑΜΒ, είναι οι εργαζόμενοι. Με πρωτοβουλίες των εργαζόμενων έχουν ενταχθεί τα έργα της αποχέτευσης στο ΕΣΠΑ. Με τους σχεδιασμούς της υπηρεσίας, παράγονται οι καθημερινές δράσεις.
Επιπλέον, η εχθρική στάση της σημερινής Δημοτικής Αρχής απέναντι στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ, φαίνεται και από την πλήρη άρνηση στην ικανοποίηση δικαστικών αποφάσεων, βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΜΒ κέρδισαν την επιστροφή των επιπλέον περικοπών, παρά το ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρότειναν τα χρήματα αυτά να αποδοθούν σε βάθος τετραετίας, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ΔΕΥΑΜΒ. Σεβόμενοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, στη βάση της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ, θα αποδώσουμε σε αυτούς τα χρήματα που τους οφείλονται αναδρομικά.

Η ΔΕΥΑΜΒ αντιμετώπισε (και αντιμετωπίζει) το θέμα των απαιτήσεων της ΕΡΓΗΛ. Το πρόβλημα που ξεκίνησε από υπηρεσιακή παράλειψη, διογκώθηκε από νομικές παραλείψεις και έλλειψη πολιτικού θάρρους. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία κληρονόμησε το πρόβλημα, (επι)κρίνεται για δυο ζητήματα:
Α) Για την καθυστέρηση της άσκησης αγωγής κατά της ΕΡΓΗΛ. Συγκεκριμένα, ενώ η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ παραδόθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ τον Ιούνιο του 2015, η αγωγή ασκήθηκε αναίτια δυο χρόνια αργότερα.
Β) Επιπλέον, ενώ το απόγραφο της ΕΡΓΗΛ κοινοποιήθηκε στην ΔΕΥΑΜΒ τον Ιούνιο του 2015, η επιχείρηση δεν ετοιμάστηκε για την αντιμετώπισή του, με αποτέλεσμα τις σπασμωδικές κινήσεις τον Απρίλη του 2018 και την «εκταμίευση» στην ΕΡΓΗΛ περίπου 3.5 εκ. ευρώ.
Η ΔΕΥΑΜΒ είχε, έχει και δύναται να έχει σημαντικό ρόλο στην πόλη μας. Πολλά από τα έργα, που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, όπως ο βιολογικός (ΕΕΛ), ήταν αποτελέσματα της λειτουργίας της. Η υπονόμευσή της αποτελεί χτύπημα στο κεκτημένο της διασφάλισης της ποιότητας ζωής, παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και το όποιο κέρδος για την πόλη σήμερα, είναι προϊόν των πιο παραγωγικών Δημοτικών Αρχών του παρελθόντος. Εκείνων που προέκυψαν από συνεργασίες διαφορετικών δυνάμεων, που ήξεραν να συζητούν, να συνεργάζονται και να συναινούν στα μεγάλα και σημαντικά. Έτσι, κάθε προσπάθεια να χτυπηθεί η ΔΕΥΑΜΒ φαντάζει σε συμβολικό επίπεδο χτύπημα απέναντι στις ιστορικές κατακτήσεις της δημοκρατικής συναίνεσης που έχει δει η πόλη μας, στην πιο παραγωγική περίοδο της αυτοδιοικητικής της ιστορίας.

Κλείνοντας, κωδικοποιώ την πολιτική μας και τους στόχους μας στη ΔΕΥΑΜΒ, με τα εξής βασικά σημεία:
– Οριστική λύση ποσοτικά και ποιοτικά στο πόσιμο νερό, με βάση την εκπονούμενη μελέτη.
– Αλλαγή του παλιού δικτύου (Αγριά-Αρτέμιδα-Αγχίαλο και τμημάτων εντός πολεοδομικού), ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού και να μειωθούν οι απώλειες.
– Μείωση της τιμής του νερού, με τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, παραγωγής ενέργειας με υδροηλεκτρικά και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
– Ολοκληρωμένη πολιτική ανακύκλωσης, με ηλιακή ξήρανση της λάσπης.
– Πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΥΑΜΒ, με αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς αποκλεισμούς.
– Υλοποίηση της άρδευσης με πρώτο κριτήριο τις ανάγκες των καλλιεργητών και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους παραγωγούς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το