Τοπικά

Γεωργικές προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

cotton2

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2015».

  1. Στόχοι

 1.1 H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

 

  1. Διαπιστώσεις

Κατά τη φετινή περίοδο αν και παρατηρήθηκαν συλλήψεις μεγάλου αριθμού ακμαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των παγίδων παρακολούθησης, παρόλα αυτά οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν εστιακά, σε μικρό αριθμό καλλιεργειών. Από την άλλη οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού ήταν μικρές στο δίκτυο παγίδων και οι προσβολές στο χωράφι ασήμαντες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου δυσκόλεψαν την συγκομιδή του βάμβακος (βροχερός καιρός, αναβλαστήσεις, δημιουργία «καραμέλας» στα καρύδια) και είχαν επιπτώσεις στο ύψος των αποδόσεων βαμβακοπαραγωγής.

  1. Συστάσεις – Kαλλιεργητικές πρακτικές

Τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι, η πληθυσμιακή εξέλιξη την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, άρα και οι αναμενόμενες προσβολές στις βαμβακοφυτείες, εξαρτώνται από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού. Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους και το ρόδινο ως «εν διαπαύση προνύμφη» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη, καθώς και στις ρωγμές του εδάφους.

Γι’ αυτό, θα πρέπει οι βαμβακοκαλλιεργητές να προβούν στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή, με σκοπό την καταστροφή των νυμφών και τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών για την τυχόν διαχείμασή τους:

Ειδικότερα:

Απαιτείται στελεχοκοπή και τεμαχισμός της καλαμιάς και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

  1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
  2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
  3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες λόγω υδατικού κορεσμού του εδάφους, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού.
  4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, με επακόλουθο την καταστροφή παλαιών στοών εξόδου και τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων μέσων κατεργασίας του εδάφους (ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α.) αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν εξασφαλίζει αναστροφή του εδάφους, με όλα τα προαναφερθέντα οφέλη.

Επισημαίνεται ότι, οι παραγωγοί θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από το θρυμματισμό της καλαμιάς και της κατεργασίας του εδάφους παρά την αύξηση του κόστους καλλιέργειας, καθότι με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειώσουν τον αναγκαίο αριθμό ψεκασμών  που θα απαιτηθεί την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, αλλά και θα επιτύχουν εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία, με συνέπεια τη μείωση του κόστους για αζωτούχο λίπανση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το