Τοπικά

Γενική Συνέλευση Α.Σ. Πηλίου- Β. Σποράδων την Κυριακή

Τακτική και Ειδική Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου- Β. Σποράδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου (9.30π.μ.) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στα Άνω Λεχώνια, με απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου- Διαχειριστικής Επιτροπής.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση αφορούν:

 
-Πεπραγμένα Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου και Β. Σποράδων – Ο.Π. έτους 2015.
α ) Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου– Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2015 .
β ) Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015 – Έκθεση Ελεγκτών.
γ ) Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου – Ελεγκτικής Επιτροπής Έτους 2015
δ ) Απαλλαγή ευθυνών μελών Δ.Σ. – Προέδρου και Διευθυντή για το έτος 2015.
Λήψη Αποφάσεων.
-Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση έτους 2016-Καθορισμός αμοιβής. Λήψη αποφάσεων.
-Συγκέντρωση προϊόντων Ελαιών και Ελαιολάδου εσοδείας 2016-2017 για λογαριασμό των μελών του Συνεταιρισμού –ΟΠ με κοινή εμπορία ή εξαγορά προϊόντων Ελαιών και Ελαιολάδου από μέλη και μη μέλη του Συνεταιρισμού – ΟΠ. Λήψη Απόφασης
-Διαγραφές μελών ΟΠ (ΟΕΦ ) εσοδείας 2015/2016. Λήψη απόφασης.
-Κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επενδύσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Β. Σποράδων Ο.Π.(ΟΕΦ ) από τα μέλη με την καταβολή Εφ άπαξ ποσού για το 2017. Λήψη απόφασης.
-Δανεισμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Β. Σποράδων Ο.Π (ομάδα παραγωγών ) από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Οργανισμούς .Εξουσιοδότηση του Δ.Σ –Διαχειριστική Επιτροπή για την σύναψη. Λήψη Απόφασης.
-Διάφορα
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση- Ειδική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα και ώρα στα Γραφεία του Συν/σμού στα Άνω Λεχώνια.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το