Τοπικά

Φθαρμένα πολλά λεωφορεία και κτίρια της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σε άθλια κατάσταση βρίσκονται πολλά λεωφορεία της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά παιδιών και ΑμεΑ, ενώ σημαντικές φθορές έχουν υποστεί κτιριακές υποδομές που στεγάζονται οι δομές της, σύμφωνα με παρατηρήσεις Τεχνικού Ασφαλείας μετά από σχετικό έλεγχο. Τα προαναφερόμενα παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε ομόφωνα η αναθεώρηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2018 ώστε να κατατεθεί αίτημα στον Δήμο Βόλου για επιπλέον επιχορήγηση ποσού 250.000 ευρώ προκειμένου να αντικατασταθούν οκτώ λεωφορεία και να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των κτιριακών φθορών.

Η επιπλέον χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη μιας σειράς πρόσθετων δαπανών, που σχετίζονται με την αγορά και χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, τις επισκευές και συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρολογικές εργασίες.
Για το θέμα των μεταφορικών μέσων της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τονίστηκε ότι μετά από εκτενείς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τουλάχιστον δύο από τα αυτοκίνητα μεταφοράς ΑμεΑ έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα εξαιτίας της παλαιότητας, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να βρίσκονται στα συνεργεία για επισκευές και συντήρηση με μεγάλο κόστος για την επιχείρηση, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται σημαντική δυσλειτουργία από το συνολικό χρόνο που τα αυτοκίνητα παραμένουν για επισκευές εκτός λειτουργίας με σημαντικά προβλήματα για τους επωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των δομών Κ∆ΑΠ-μεΑ και Κέντρο Διημέρευσης για ΑμεΑ.
Όπως τονίστηκε, «είναι άμεση η ανάγκη για αντικατάσταση 8 επιβατικών μέσων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 2 ειδικά διαμορφωμένων αυτοκινήτων μεταφοράς ΑμεΑ, με το κόστος να ανέρχεται στις 107.000 ευρώ».

Σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα, επισημάνθηκε ότι αρκετές από τις δομές που χρησιμοποιεί η ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ έχουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης στεγανοποίησης οροφών, ζητήματα ασφάλειας, με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία τους από διαρροές, πτώση τάσης, κ.λπ.
Να αναφερθεί ότι η ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ λειτουργεί συνολικά 37 κτιριακές υποδομές σ’ όλο τον Καλλικρατικό Δήμο, αρκετές από τις οποίες έχουν υποστεί από τον χρόνο σημαντικές φθορές, με το επιπλέον κόστος για συντήρηση και πρόσθετες επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα στο 2018 να εκτιμάται πως θα ανέλθει στις 66.900 ευρώ.
Επίσης, μετά από υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας σ’ όλες τις δομές της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ οι εργασίες που πρέπει να δρομολογηθούν επειγόντως, αλλά και οι ανάγκες όπως προέκυψαν μετά από ελέγχους και υποδείξεις για προσαρμογή στα πρότυπα λειτουργίας πιστοποιημένων δομών αφορούν διαμορφώσεις και ηλεκτρολογικά, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε 31.000 ευρώ.
Τέλος, προτείνεται μια σειρά δαπανών για αγορά Η/Υ, λογισμικών και αδειών κύρια στο ΔΙΕΚ, ώστε το σύνολο των λογισμικών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται να είναι νόμιμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές μεταξύ άλλων για τη σύνδεση με τον κόμβο διαλειτουργικότητας του υπουργείου Εσωτερικών, με το εκτιμώμενο κόστος αγοράς να ανέρχεται στις 19.100 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το