Τοπικά

«Φρένο» ΣτΕ σε ανέγερση αυτοτελών κτιρίων κατοικίας – Απόφαση-νομολογία θα ισχύσει για όλο το Πήλιο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση – νομολογία που θα ισχύσει για όλο το Πήλιο, εφόσον δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας (συγκρότημα κατοικιών).
Το Συμβούλιο «σφράγισε» στην ουσία τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν κατατεθεί και περιλαμβάνουν σοβαρές περιοριστικές ρυθμίσεις στη δόμηση για χιλιάδες ιδιοκτήτες.
Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή για συγκρότημα στην Άνω Γατζέα, αλλά έχει σταλεί στην πολεοδομία για εναρμονισμό της διοίκησης με την απόφαση, δηλαδή την εφαρμογή της για τις άδειες.

Σύμφωνα με την απόφαση, εντός του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Γατζέας Πηλίου δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας (συγκρότημα κατοικιών). Η απαγόρευση δε αυτή συνάδει με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία, διότι δεν καθιστά αδόμητα τα οικόπεδα εντός των οικισμών, αλλά επιτρέπει τη λελογισμένη εκμετάλλευσή τους, βάσει κανόνων και προτύπων που ίσχυαν ανέκαθεν στην προστατευόμενη περιοχή του Πηλίου. Επομένως, μη νομίμως εκδόθηκαν η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια αναθεωρημένη, η οποία αφορά στην ανέγερση «συγκροτήματος κατοικιών» – δηλαδή επτά ανεξάρτητων κτιρίων κατοικιών επί του ιδίου οικοπέδου, εντός του παραδοσιακού οικισμού της «Άνω Γατζέας» στο Πήλιο Μαγνησίας.

Ισχύει για όλες τις οικοδομές
Όπως αναφέρει η απόφαση, από τις διατάξεις των διαδοχικώς ισχυσάντων διαταγμάτων περί προστασίας των οικισμών του Πηλίου προκύπτει ότι τα νέα κτίρια που ανεγείρονται εντός χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού πρέπει να εντάσσονται στο οικιστικό περιβάλλον και ειδικότερα η ογκοπλαστική μορφή τους πρέπει να συνάδει με τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς τη σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων, σύμφωνα άλλωστε με γενικό κανόνα του πολεοδομικού δικαίου, κατά τον οποίο κάθε νέο κτίριο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής και να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Εξάλλου από τα διαδοχικά νομοθετήματα περί προστασίας του Πηλίου και τα στοιχεία του φακέλου συνάγεται ότι στους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου το παραδοσιακό πρότυπο δόμησης συνίσταται στην ανέγερση σε κάθε ιδιοκτησία ενός κτιρίου κύριας κατοικίας και των τυχόν βοηθητικών κτιρίων αυτής (αποθήκη, παράσπιτο, φούρνος κ.λπ.), όχι δε περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ξένο και ασύμβατο με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.
Τα διαδοχικώς ισχύσαντα ανώτατα όρια εκμετάλλευσης οικοπέδων, ανεξαρτήτως ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόμησης, ανταποκρίνονται σε πραγματική κατάσταση επικρατούσα στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των οικείων συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (πρώην Δημοσίων Έργων), οι οποίες ερείδονται σε συστηματικές μελέτες «αναγνώρισης της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας» των οικισμών. Και ναι μεν προβλέπεται διάσπαση της οικοδομής όταν η κάλυψη υπερβαίνει τα 150 τ.μ., εξ αυτού όμως δεν συνάγεται ότι αυτό επιτρέπει την κατασκευή περισσότερων αυτοτελών κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο (συγκροτημάτων κατοικιών), διότι, ερμηνευόμενο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος προστασίας των οικισμών του Πηλίου, αφορά προδήλως στη διάσπαση του όγκου μιας αυτοτελούς οικοδομής κατοικίας, η ανέγερση της οποίας επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και όχι την ανέγερση περισσότερων αυτοτελών κατοικιών».

Η Διοικούσα του ΤΕΕ
Προχθές το βράδυ, η διοικούσα του ΤΕΕ ασχολήθηκε με το ζήτημα και μετείχαν σε αυτή ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο βουλευτής της ΝΔ Χ. Μπουκώρος και ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων κ. Κόνσουλας προκειμένου να εξεταστούν όλα τα ζητήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των Προεδρικών Διαταγμάτων, που «σφραγίζονται» στην ουσία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Καπούλα θα ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό κ. Σταθάκη προκειμένου να διευκρινιστεί τι θα συμβεί με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τα Προεδρικά Διατάγματα και την απόφαση του ΣτΕ, για κατοικίες που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της κρίσης, αλλά και τι θα συμβεί με εκατοντάδες ιδιοκτήτες που θέλουν να χτίσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους στο ίδιο οικόπεδο ιδιοκτησίας τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το