Τοπικά

“Φάρσα οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής του Βόλου για τους συντελεστές δόμησης-Έμεινε άπραγος ο Σταυρίδης”

Στην απάντηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σταυρίδη σχετικά με τους συντελεστές δόμησης και το Γ.Π.Σ. Βόλου, απαντά η παράταξη Επιλογή Ευθύνςη μέσω του πρώην αντιδημάρχου Πολεοδομίας Νίκου Μόσχου. Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο για τη δημοτική αρχή και το Θανάση Σταυρίδη ταιριάζει η παράφραση της γνωστής ατάκας του Rimbaud: οι απαντήσεις του «είναι μια φάρσα που θα πρέπει να την υπομείνουν όλοι». Ο πρώην αντιδήμαρχος τονίζει:
1. Η μελέτη του ΓΠΣ ανατέθηκε το 2008 στο Γραφείο Δοξιάδη. Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια. Το Α’ στάδιο υποβλήθηκε το 2009 στο Δήμο Βόλου, ο οποίος το ενέκρινε με τις παρατηρήσεις του από την διαπαραταξιακή επιτροπή (τότε η πόλη μπορούσε και συνεννοούνταν στα μεγάλα θέματα). Το Β’ στάδιο υποδιαιρείται σε δυο επιµέρους στάδια, το Β1 και το Β2, και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1), που οριστικοποιείται µετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια του Σταδίου Β1 (στάδιο Β2).

2. Ο Δήμος Βόλου παρέλαβε το 2011 την Β1 φάση και ξεκίνησε εκτεταμένες συμμετοχικές διαδικασίες, λόγω της μείζονος σημασίας του θέματος (τότε στην πόλη γινόταν διάλογος και διαβούλευση). Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψε η αποστολή από το ΥΠΕΚΑ του σχεδίου του Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου, το οποίο στο άρθρο 15 (στην δεύτερη και τελευταία εκδοχή του) προέβλεπε μείωση των συντελεστών δόμησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αρ. 530/2011 σχετική απόφαση του, επεσήμανε εκτός των άλλων, τα εξής : «Στην παρ. δ γίνεται λόγος για «…..μείωση συντελεστή δόμησης και την επιβολή στοών στον κεντρικό πυρήνα της» Η πρόβλεψη μείωσης συντελεστή δόμησης είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση, έρχεται όμως σε αντίφαση με την αρχή της συμπαγούς πόλης και κυρίως με το εξωτερικό όριο που το σχέδιο Π.Δ. θέτει στο αρ. 13 παρ.4 … Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν εφαρμόσουμε παντού ένα χαμηλό ΣΔ τότε οι δεδομένες ανάγκες μας σε κτίρια θα τείνουν να διαχέονται στον περιαστικό χώρο, καταστρέφοντας σταδιακά το φυσικό περιβάλλον, πράγμα που αντιβαίνει στους σκοπούς και στόχους του ΡΣ. ..»

3. Επί της μελέτης του Γραφείου Δοξιάδη της Β1 φάσης του ΓΠΣ, οι φορείς είχαν διατυπώσει τις εξής απόψεις στο θέμα των συντελεστών δόμησης :

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 9.9.2011 (αρ. πρωτ. 1322/27370) επισημαίνει ότι «οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το σχέδιο Π.Δ. του ΡΣΒ ως υπερκείμενο σχεδιασμό και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του. Συνεπώς θα πρέπει να επανεξετάσουν τους Σ.Δ. που προτείνουν καθώς δεν ακολουθούν τη μείωση των Σ.Δ. που προτείνει το Ρ.Σ.Β.»
Το ΤΕΕ μέσω της Αντιπροσωπείας του (1140/7.6.2011) αναφέρει σχετικά : «ενώ η μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου αναφέρεται στη μείωση του Σ.Δ. για το Βόλο στην αντίστοιχη του ΓΠΣ γίνεται αναφορά στις μειώσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στη Ν. Ιωνία, αλλά δεν δίνει κατεύθυνση για μείωση του Σ.Δ. στο Βόλο που είναι περιοχή με πολύ υψηλό Σ.Δ. στο κέντρο (2,7). Θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό κτιριακό απόθεμα στην περιοχή πάνω από 25% που θα μπορούσε να επιτρέψει στο πυκνοδομημένο τμήμα να ανασάνει»
Η δημοτική παράταξη «Δρόμοι Συνεργασίας» με τις από 10.5.2011 προτάσεις τους προτείνουν : «σε ορισμένες Π.Ε. ήδη πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, επιλέχθηκε από τους μελετητές επιθυμητός συντελεστής λ=0,80 αρκετά υψηλότερος από τον ελάχιστο λ=0,55 που επιτυχώς διατηρείται στις υπόλοιπες. Δεν προσθέτουν αναγκαία γη επέκτασης που θα απαιτηθεί για την στέγαση επί πλέον 1500 κατοίκων περίπου, όταν επιμένουμε στις ήδη πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου Βόλου και Ν. Ιωνίας και ιδιαίτερα σε αυτές με μεγάλο συντελεστή δόμησης (2,00-2,70) ο συντελεστής κορεσμού λ να είναι κοντά στις τιμές λ=0,55 και με παράλληλη μείωση των σ.δ.»
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (Σ.Α.Μ.) με τις από 21.4.2011 προτάσεις του επισημαίνει: «όσον αφορά τους κλιμακωτούς Σ.Δ. με βάση τους οποίους γίνονται οι υπολογισμοί των χωρητικοτήτων πυκνοτήτων κλπ είναι προφανές ότι μια ενδελεχής και αναλυτική μελέτη σε συνδυασμό με στοιχεία από το Κτηματολόγιο και την ΕΣΥΕ θα μας δώσει τον πραγματικό Σ.Δ. των οικισμών και τον κορεσμό, ο οποίος εξαρτάται από τα υφιστάμενα κτίρια και βεβαίως από το εμβαδόν των οικοπέδων. Τα νέα αυτά δεδομένα θα πρέπει να προσαρμόσουν τις παρούσες εκτιμήσεις των μελετητών… Επίσης να γίνεται σαφές ότι ο Μ.Σ.Δ. που αναγράφεται στους πίνακες του κειμένου και αφορά στους οικισμούς με κλιμακωτό Σ.Δ. είναι ενδεικτικός και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους απαραίτητους υπολογισμούς των χωρητικοτήτων και των ισοζυγίων. Επιπρόσθετα στην μεταβατική περίοδο μεταξύ της θεσμοθέτησης του υπό μελέτη ΓΠΣ και της εκπόνησης των Π.Μ. των οικισμών αυτών ο Σ.Δ. που θα χρησιμοποιείται θα είναι ο κλιμακωτός (για τον οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει πρόβλεψη στο Π.Δ. Πηλίου και όχι ο Μ.Σ.Δ» (Π3.4. σελ. 34).
4. Με την µε αρ. 64/30.1.2014 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Β1 φάση της µελέτης, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του τελικού σχεδίου του Π∆ του Ρυθµιστικού Σχεδίου Βόλου (Ρ.Σ.Β.) και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Κατά την διαμόρφωση της αναφερόμενης πρότασης ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για το Γ.Π.Σ., για το Ρ.Σ.Β., οι απόψεις των παρατάξεων και έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί μια πρόταση ρεαλιστική και βιώσιμη, που θα βοηθήσει τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής και θα δώσει την αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, προοπτική βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής. Τελικώς η πρόταση, για το θέμα αυτό, της με αρ. 64/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου συνέκλινε με αυτή των παραπάνω φορέων και ήταν: «συμφωνούμε με την κατεύθυνση του ΡΣΒ και τη μείωση συντελεστών δόμησης στο κέντρο του Βόλου». Παράλληλα επισημαινόταν η ανάγκη εξειδίκευσης των μεταβατικών διατάξεων.

5. Κατόπιν, αφού οι μελετητές διαμόρφωσαν το Β2 στάδιο της μελέτης, παρέδωσαν την αναδιαμορφωμένη μελέτη στις 2.7.2014, στην εκπνοή δηλαδή της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Η νέα δημοτική αρχή ουδόλως ασχολήθηκε με τα ζητήματα αυτά. Αντίθετα, όπως αποδεικνύεται από την εισήγηση που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, στις 15.7.2015, και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε για το Β2 στάδιο της μελέτης, μοναδική έγνοια της, ερήμην μάλιστα της υπηρεσίας, ήταν η ικανοποίηση αιτήματος πρώην καναλάρχη για επέκταση του σχεδίου πόλης στο Διμήνι και η δυνατότητα επέκτασης του Ξενία, σε βάρος χώρων πρασίνου, ανατρέποντας με τον τρόπο αυτό το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Ο κ. Σταυρίδης, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν επέδειξε το ελάχιστο ενδιαφέρον να παρασταθεί στη σχετική συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ, δεν επέδειξε την ελάχιστη επιμέλεια να παρακολουθήσει, έστω υπηρεσιακά, πώς θα διαμορφωθεί το θέμα, δεν φρόντισε καν να λάβει ένα σχέδιο της απόφασης, πριν αυτή δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να ασκήσει αποτελεσματικά τον ρόλο του, όταν ο ίδιος και η δημοτική αρχή έχουν φροντίσει να αποψιλώσουν την Υπηρεσία Δόμησης, με τις απανωτές μετακινήσεις μηχανικών σε Κοιμητήρια, Πολυδύναμα και άλλες άσχετες υπηρεσίες.
Ο κ. Σταυρίδης, παρά τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες του, όπως με περισσή μετριοφροσύνη βαυκαλίζεται στην απάντηση του, δεν επεδίωξε καμία μεταβατική λύση, όπως ήδη από το 2014 είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θα μπορούσε, σε συνεννόηση με το ΤΕΕ και τους βουλευτές του Νομού, να προχωρήσει σε πρόταση τροποποίησης, στον εν τω μεταξύ ψηφισθέντα Ν. 4447/2016. Αρκέστηκε στην υπηρεσιακή διεκπεραίωση του θέματος, χωρίς να λάβουν ο ίδιος και η δημοτική αρχή καμία πρωτοβουλία.
Η επίκληση άθλων και κάθε άλλης ιλαρο-μυθολογικής αναφοράς, από τον συγκεκριμένο, και η προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών, στους πάντες, εκτός του ιδίου, αποτελεί φάρσα και μόνο, τη στιγμή μάλιστα που η γειτονική Καρδίτσα, στην αντίστοιχη έγκριση του δικού της Γ.Π.Σ. με αρ. 2951/163649/2016 (ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/10.11.2016), από τον ίδιο φορέα, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πέτυχε να προβλεφθούν ευνοϊκές μεταβατικές διατάξεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το