Άρθρα

Η Φανέρωση του Θεού της Aγάπης: La manifestation du Dieu de L’Amour – Ένας διάλογος μέσα στα νερά του Ιορδάνη

Συζητούν η Ράνια Γάτου και ο Κυριάκος Κυριαζόπουλος*

 Ο Θεάνθρωπος στα χέρια του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και ο κόσμος σήμερα πέφτει στη θάλασσα για να πιάσει τον σταυρό. Άραγε ήμαστε τόσο καθαροί, ώστε να αγγίξουμε με τα χέρια μας, την κάθετη και οριζόντια ανάβαση προς το πρόσωπο του μεγάλου Θεού που συγχωρεί την ανθρωπότητα;

La rivière qui traverse les eaux de l’égoïsme et nettoie les illusions du méfait dans les yeux de cristal de la sainteté de Jean-Baptiste, la présence unique et l’humble baptiste du Christ (Ο ποταμός που σχίζει τα ύδατα του εγωϊσμού και καθαρίζει τις πλάνες της ακολασίας μέσα στα κρύσταλλα μάτια της αγιότητας του Ιωάννου του Προδρόμου, ο της οικουμένης αντίρροπος και ο ταπεινός Βαπτιστής του Χριστού).

 Ράνια Γάτου: Καλή Χρονιά Κυριάκο μου. Είμαστε λυτρωμένοι πλέον με τα Άγια Θεοφάνεια. Ο αναμάρτητος Θεός σήμερα βαπτίζεται και στην παρουσία του ευδόκησε ο Θεός τον κόσμο. Τι μας δείχνει Ο Θεός, ο αγαπητός Υιός με τη βάπτισή του; Από δούλος Λυτρωτής.

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Καλή Χρονιά Ράνια μου, με υγεία πνευματική και σωματική και ευτυχία και δημιουργικότητα. Ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει ένα πρόσωπο και δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη και έκρυβε κάτω από το ανθρώπινο σώμα του τη θεία φύση του. Βαπτίστηκε ως άνθρωπος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και βαπτιστή με το βάπτισμα της μετανοίας το οποίο εκείνος τελούσε, όχι για να εξομολογηθεί τις αμαρτίες Του, αφού είναι αναμάρτητος. Αλλά βαπτίστηκε για να αγιάσει τα νερά  όχι του βαπτίσματος της μετανοίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου), αλλά πλέον του φωτισμού του χριστιανικού βαπτίσματος με την θεία του φύση την κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση του. Βαπτίστηκε για κάποιο άλλο σκοπό ο Χριστός;

Ράνια Γάτου: Βαπτίστηκε επίσης για να φανερώσει τον αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα – Νου, τον Υιό – Λόγο και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να αποκαλύψει τούτο το τελευταίο όνομα του Θεού, αφού είχαν αποκαλυφθεί τα δύο προηγούμενα ονόματά Του, το πρώτο «Θεός» στον Αβραάμ και το δεύτερο «Κύριος» στον Μωϋσή.  Όπως υμνεί το απολυτίκιο των Φώτων «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουαα, και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές». Ποιές είναι η προϋποθέσεις της σωτηρίας;

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Ως γνωστόν, χωρίς την ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα, δηλαδή χωρίς ορθοδοξία, δεν υπάρχει ορθή πνευματική ζωή, δηλαδή ορθοπραξία. Και από την ορθοδοξία και την ορθοπραξία εξαρτάται η σωτηρία, δηλαδή η απόλαυση της θείας χάρης, δηλαδή της θέας του θεανθρώπινου προσώπου του Χριστού, από την οποία απορρέει η θεογνωσία, η αγάπη, η  ευτυχία, τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη Βασιλεία του Θεού. Είναι το νάμα της γης Ο Χριστός; Ποιον ποταμό πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε στον Ιορδάνη;

Ράνια Γάτου: Ο Χριστός είναι το πνευματικό νάμα (ή ροή), δηλαδή η Χάρη του Αγίου Πνεύματος που φέρει τον ίδιο τον Χριστό στον πιστό, το οποίο πνευματικό νάμα μεταποιεί σε  ιάματα τα νάματα (ή ροές) του Ιορδάνη. Για να φθάσουμε στον Ιορδάνη, πρέπει να περάσουμε τον ποταμό του πνευματικού σκότους της αμαρτίας και των παθών και της τύφλωσης των πνευματικών μας ματιών από αυτήν.  Το πρώτο πασαπνοάριο των Φώτων υμνεί : «Φως εκ φωτός, έλαμψε τω κόσμω, Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανείς Θεός, τούτον λαοί προσκυνήσωμεν». Αλλά γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον. Ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως (Το φως ήρθε στον κόσμο. Αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως)». Για ποιες αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι από το φως, αν και το φως που είναι ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο;

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Μια αιτία είναι η αμαρτία. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη ελεγχθή τα έργα αυτού (καθένας που πράττει πονηρά έργα,  μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μη ελεγχθούν τα έργα του)». Ποιά άλλη αιτία υπάρχει, Ράνια μου, για την οποία οι άνθρωποι αγαπούν το σκοτάδι από το φως;

Ράνια Γάτου: Άλλη αιτία είναι η υποκειμενική αντίληψη της αληθείας, η οποία προκαλείται από τα ψυχικά και σωματικά πάθη που ενεργούν μέσα στον άνθρωπο. Αυτά τα πάθη τον εμποδίζουν από την αντικειμενική αντίληψη της Αληθείας, που είναι ο Χριστός, ο οποίος είπε: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και Ζωή».

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Τρίτη αιτία είναι ο άρχοντας του σκότους και του αντίχριστου συστήματος του κόσμου, ο διάβολος. Αυτός βεβαίως δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αν ο άνθρωπος δεν υποταχθεί στο θέλημά του. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο άρχοντας του σκότους «τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία (τύφλωσε τους οφθαλμούς τους και προκάλεσε πώρωση στην καρδιά τους, για να μην δουν και να μην καταλάβουν» (Ιωαν. 12,40).

Ράνια Γάτου: Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα σε όλους τους εορτάζοντες  τις ονομαστικές τους εορτές και σε όλους τους εορτάζοντες την δεσποτική εορτή των Θεοφανείων.

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Ράνια μου, Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα για την ονομαστική σου γιορτή σου των Φώτων.

Ράνια Γάτου: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τις ευχές σου με αφορμή την ονομαστική μου εορτή. Ας αφουγκραστούμε το ακόλουθο γαλλικό τραγουδάκι:

Jesus le Christ, lumiere du monde (Ιησού Χριστέ, φως του κόσμου)

Ne laisse pas me tenebres me parler (Μη μ’ αφήνεις τα σκοτάδια να μου μιλούν)

Jesus le Christ. Lumiere du monde (Ιησού Χριστέ, φως του κόσμου)

Donne moi d’ accueillir ton amour (Δος μου να αποδεχθώ την αγάπη σου)

*Η Ράνια Γάτου είναι Ποιήτρια, Δοκιμιογράφος και Εικαστικός και ο Κυριάκος Κυριαζόπουλος είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το