Τοπικά

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΕΚΠΟΛ και του 2ου ΓΕΛ Ν.Ιωνίας

Το 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Undertaking, Recycling, Creating”, δικτυώνεται με το γειτονικό σχολείο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Είναι επαγγελματικό σχολείο με 4 τάξεις γυμνασίου και 4 τάξεις λυκείου με πεδία: 1) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και 2) Πληροφορικής. Ως σχολείο ειδικής αγωγής απευθύνεται σε μαθητές με νοητικές, κινητικές, αισθητηριακές και αναπτυξιακές αναπηρίες καθώς και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι ηλικίες τους ποικίλλουν από 12 -17 ετών για το γυμνάσιο και 17-22 για το λύκειο. Το σχολείο προσπαθεί μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, προγράμματα παρέμβασης για τις κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες των μαθητών, δράσεις και πρακτικές ένταξης, να καλύψει το γνωστικό δυναμικό του μαθητή, ώστε να ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια επαγγελματική του εκπαίδευση.

Ο τομέας Γεωπονίας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας προμηθεύει την επιχείρηση Sweet Charms των μαθητών του 2ου ΓΕΛ με βιολογικά προϊόντα παραγωγής τους, όπως φρέσκα φρούτα, βότανα και λαχανικά για την παρασκευή σπιτικών εδεσμάτων, γλυκών, αρωματισμένου ελαιόλαδου και μαρμελάδας που είναι και τα παραγόμενα προϊόντα της μαθητικής επιχείρησης που λειτουργεί στο 2ο ΓΕΛ . Ιωνίας.

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς προάγει την δημιουργική εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών τύπων σχολείων. Αναδεικνύει την σπουδαιότητα της ισότιμης συμπερίληψης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα ταλέντα και να εκφραστούν οι ιδιαίτερες δυνατότητές τους. Οι μαθητές δημιούργησαν ομάδες εργασίας και ξεδίπλωσαν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους ώστε να επιτύχουν έναν κοινό στόχο.

Η συνεργασία αυτή δημιούργησε διαύλους επικοινωνίας μεταξύ μαθητών διαφορετικού μαθησιακού προφίλ, κατέρριψε στερεότυπα και προκαταλήψεις, καλλιέργησε ενσυναίσθηση και αποδοχή στην διαφορετικότητα. Υπήρξε ομόφωνη η συνειδητοποίηση ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μέσα από αυτή την διεργασία οι μαθητές απέκτησαν αυτοπεποίθηση, συνεργατικό πνεύμα, δεξιότητες διερεύνησης, αλληλοεκτίμηση και αναπτύχθηκε έντονος ο επικοινωνιακός δεσμός μεταξύ τους.

“Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις τους μαθητές να εργάζονται τόσο δημιουργικά, αρμονικά και με τόσον ενθουσιασμό”, δήλωσε ο διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας κ. Δημήτριος Μπαζιάνας. “Μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρωτοβουλίες σαν κι αυτή θα συνδράμουν στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης, μιας νέας κουλτούρας. Θέλουμε τα σχολεία να συνεργάζονται πολυεπίπεδα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τους εκπ/κούς να αλληλοεπιδρούν, να υιοθετούν, να υλοποιούν και να διαχέουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε τα σχολεία να αποτελούν κυψέλες πολιτισμού και κοινωνικοποίησης. Συγχαρητήρια σε όλους!”.

Με μεγάλο ενθουσιασμό μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας υλοποιούν έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο “Undertaking, Recycling, Creating”, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολεία και φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα με φορέα εκπροσώπησης την ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σχολείο το 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Το πρόγραμμα αυτό καλλιεργεί όλες αυτές τις δεξιότητες και συμπυκνώνει όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες αγωνιζόμαστε και τις οποίες επιδιώκουμε να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας: Καινοτομία, βιωματική γνώση, συνεργατικότητα, ευγενή άμιλλα, αριστεία, επιχειρηματικό νου, δημιουργικότητα. Η ως τώρα αξιολόγηση του προγράμματος, έδειξε ότι οι μαθητές αγάπησαν περισσότερο το σχολείο, αύξησαν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενίσχυσαν τη δημιουργική τους σκέψη, την ανάληψη ρίσκου και την επιθυμία τους για επιτυχία. Επίσης, άλλαξαν προς το θετικό τις απόψεις τους σχετικά με τον επιχειρηματία και την επιχείρηση.

Η ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας της μακράς ενασχόλησης με την υλοποίηση επιτυχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας. Διαθέτει μάλιστα παράδοση συνεργασίας με την αυτόνομη περιφέρεια της Γαλικίας που μέσω του φορέα Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón αποτελεί τον επικεφαλής φορέα του έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το