Τοπικά

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το νερό, τα τρόφιμα και τα οικοσυστήματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σε ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναφέρει μεταξύ άλλων πως «τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση είναι μεταξύ των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του δεσμού νερού-ενέργειας-τροφίμων οικοσυστημάτων (WEFE) σε ένα νέο έργο που συντονίζει το IHEDelft».
Το Έργο NEXOGENESIS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
Το νερό, η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα οικοσυστήματα αποτελούν έναν αλληλένδετο δεσμό, ο οποίος είναι κεντρικός στην παροχή πόρων και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διατήρηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο δεσμός επηρεάζεται από αλλαγές στο κλίμα, τις βροχοπτώσεις και την κάλυψη της γης, όπως και από την οικονομική δραστηριότητα, τη γεωργία και την αστική ανάπτυξη. Σήμερα, οι άνθρωποι εξάγουν πόρους σε ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ελλείμματα πόρων και οικολογίας. Μέσα από το έργο NEXOGENESIS διάρκειας 4 ετών, το οποίο ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2021, το IHEDelft και 20 εταίροι θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικών, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τη διασυνδεσιμότητα του δεσμού σε διαφορετικά επίπεδα για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρηστών.

Ο πολύπλοκος δεσμός νερού-ενέργειας-τροφίμων δεν κατανοείται επαρκώς και τα οικοσυστήματα δεν λαμβάνονται υπόψιν ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος. Επιπρόσθετα, οι πολιτικές για κάθε τομέα συχνά αναπτύσσονται μεμονωμένα, με ανεπαρκή θεώρηση των επιπτώσεων στον δεσμό WEFE. Αυτό θέτει την πρόκληση ότι οι εμπλεκόμενοι στο NEXOGENESIS φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκοί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επικύρωση ενός συνεκτικού διατομεακού πλαισίου χάραξης πολιτικής, το οποίο θα αντιμετωπίζει το κλίμα και την κοινωνικοοικονομική αλλαγή, όπως και τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων φορέων και διασυνοριακά ζητήματα.

Με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, οι εταίροι της κοινοπραξίας θα αναπτύξουν μια Μηχανή Αυτοεκμάθησης Αξιολόγησης του Δεσμού, η οποία θα υποστηρίξει τον εξορθολογισμό των πολιτικών που σχετίζονται με το νερό στον δεσμό WEFE. «Μέσα από 4 μελέτες περίπτωσης στην Ευρώπη και μιας στην Αφρική, ισχυρή εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων και επικύρωση των αποτελεσμάτων, το NEXOGENESIS αναμένεται να συμβάλει σε ενισχυμένη συνεργασία, βελτίωση των διαδικασιών χάραξης πολιτικής και καλύτερων πολιτικών», δηλώνει ο συντονιστής του έργου JanezSušnik, Senior Lecturerin Water Resources Management του IHEDelft.
Το έργο επίσης στοχεύει να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη Water Frame work Directive, μια περισσότερο «πράσινη» commonagricultural policy και GreenDeal και φιλοδοξίες της διπλωματίας του νερού.

Οι εταίροι του NEXOGENESIS είναι: IHE Delft, KWR Water Research Institute, EURAC Research, CMCC, Helmholtz Centre for Environmental Research, EURECAT, Wageningen Research, National Technical University of Athens, Ca’Foscari University, University of Tours, Uppsala University, University of Thessaly, Baltic Environmental Forum, Jones and Wagener, GAC, Business Development Group, Tamara Avellan, Municipality of Nestos, Municipality of GotseDelchev and Water Europe.YouTubevideo(512) nexogenesis
Το Έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Χρηματοδότησης με No. 101003881.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το