Οικονομία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε η πρόταση για κατώτατο μισθό και φτώχεια

O επαρκής κατώτατος μισθός, οι ίσοι όροι για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και η φτώχεια που απειλεί 95 εκατομμύρια Ευρωπαίους είναι τα τρία θέματα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινουβούλιο, με αφορμή την πρόταση Οδηγίας για τον κατώτατο μισθό.

Συγκεκριμένα, με βάση το σκεπτικό πως η αρχή που δηλώνει πως «η εργασία είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας» δεν ισχύει για τους χαμηλόμισθους τομείς και για τους απασχολούμενους που εργάζονται υπό επισφαλείς και άτυπες συνθήκες εργασίας, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την «πρόληψη» της φτώχειας των εργαζομένων στη συνολική στόχευσή τους.

Με βάση τις παραπάνω προτεραιότητες, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για μια Οδηγία της ΕΕ ως προς τους «επαρκείς κατώτατους μισθούς» και την χαρακτηρίζουν σημαντικό βήμα ώστε να μπορούν όλοι να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Επίσης, τα μέλη του ΕΚ καθιστούν σαφές πως οι εργοδότες δεν θα πρέπει να παρακρατούν από τον κατώτατο μισθό δαπάνες όπως η στέγαση, ο απαιτούμενος ρουχισμός, τα εργαλεία, η ατομική προστασία και άλλος εξοπλισμός.

Τονίζουν επίσης πως το νομοθετικό πλαίσιο για τις «ελάχιστες συνθήκες εργασίας» πρέπει να εφαρμοστεί για όλους τους εργαζομένους και σε αυτή την προσέγγιση περιλαμβάνονται «οι άτυποι ή μη τυπικοί εργαζόμενοι στην ψηφιακή οικονομία, οι οποίοι συχνά εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες. Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει επίσης να καλύπτονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές».

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της Οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ως καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Δεδομένου ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική υπηρεσία παιδικής φροντίδας αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Το κείμενο εγκρίθηκε με 365 ψήφους υπέρ, 118 κατά και 208 αποχές.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το