Τοπικά

Ευκαιρίες για μετανάστες και πρόσφυγες προσφέρει πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που συμμετέχει το Π.Θ. 

Το έργο «Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για μετανάστες και πρόσφυγες», Vet Opportunities for Migrants [VET4MIGRE] https://www.vet4migre.eu/, αποτελεί ένα ευρωπαϊκό έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus KA2-Στρατηγικές συνεργασίες σχεδιασμένο στον άξονα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην καινοτομία.
Το έργο βασίστηκε στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) και σύμφωνα με την οποία πάνω από 1,8 εκατ. μετανάστες μη ευρωπαϊκής καταγωγής διαμένουν στην Ευρώπη και κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τις δυσχέρειες συνολικά που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις διάφορες χώρες προορισμού.

Απώτερος στόχος του έργου αυτού είναι να βοηθήσει τους μετανάστες να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέσιμο ελεύθερα διαδικτυακά για όλους τους μετανάστες που θα το θελήσουν και μεταφρασμένο σε όλους τις γλώσσες των εταίρων (Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία), αλλά και στα αγγλικά. Επιπρόσθετα έχει ετοιμαστεί ένας χρήσιμος οδηγός ενίσχυσης δεξιοτήτων για μετανάστες, ενώ τέλος υπάρχει και διαθέσιμο διαδικτυακό μάθημα ενίσχυσης δράσεων αυτοαπασχόλησης μέσα από δράσεις επιχειρηματικότητας.
Αναλυτική παρουσίαση τόσο του έργου, αλλά και των συγκεκριμένων εργαλείων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για μετανάστες και πρόσφυγες από την περιοχή του Βόλου διαφόρων εθνικοτήτων. Συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος «VET4MIGRE».
Μετανάστες από την περιοχή του Βόλου και την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλίας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και για τη δυνατότητα ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν τόσο για τα εργαλείο παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και για το online εκπαιδευτικό υλικό ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Ο συντονιστής του προγράμματος κ. Σαμαντζής Χ. παρουσίασε αναλυτικά το έργο και τις βασικές δράσεις, ενώ παράλληλα οι μετανάστες συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν αναλυτικά στο διαδικτυακό υλικό που ετοιμάστηκε και να διατυπώσουν χρήσιμες ερωτήσεις, αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμα οφέλη από τη συμμετοχή τους.
Τόσο το πρόγραμμα, όσο και τα εργαλεία που έχουν παραχθεί είναι διαθέσιμα και ελεύθερα για όποιον το θελήσει, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον φορείς που ασχολούνται με μετανάστες και πρόσφυγες όχι μόνο από τον Βόλο, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το