Τοπικά

«Έξυπνος» οδοφωτισμός στην παραλία του Αη-Γιάννη

Στην προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού στην παραλιακή οδό του Αγίου Ιωάννη, θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου. Να αναφερθεί ότι από το 2019 έχει εγκατασταθεί πιλοτικό σύστημα τηλεελέγχου – τηλεδιαχείρισης, προκειμένου να ελεγχθούν τόσο η αποδοτικότητα, όσο και οι δυνατότητες εντοπισμένης διαχείρισης ενός συστήματος «έξυπνου» οδοφωτισμού. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις 22.922 ευρώ, ενώ με απόφαση του δημάρχου Π. Κουτσάφτη εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η ανάθεση αφορά στην εγκατάσταση ενός καινοτόμου δικτύου που θα περιλαμβάνει σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης, καθώς και συσκευές ελέγχου (controllers) ανά σημείο φωτισμού. Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος περιλαμβάνει το δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου. Το συνολικό μήκος του αναφερόμενου τμήματος είναι 800 περίπου μέτρα και αφορά στο πεζοδρόμιο με φωτιστικά σώματα από την πλευρά της θάλασσας. Στο εν λόγω σημείο υπάρχουν εγκατεστημένα συνολικά 42 φωτιστικά σώματα τύπου LED, τα οποία είναι συνδεδεμένα σε τριφασική παροχή.
Σκοπός είναι η μετατροπή των ανωτέρω φωτιστικών σε «έξυπνα» με τη χρήση εξειδικευμένων συσκευών που θα τοποθετηθούν σε αυτά ένα προς ένα, καθώς και με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με τις υφιστάμενες υποδομές (παλιό πληροφοριακό σύστημα και δίκτυο επικοινωνίας).

Η διάταξη που θα εφαρμοστεί θα περιλαμβάνει:
42 ασύρματους ελεγκτές (controllers) εγκατεστημένους σε κάθε φωτιστικό για τον τηλε-έλεγχο και τηλε-διαχείριση, Οι ασύρματοι ελεγκτές (controllers) τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης θα συνοδεύουν κάθε φωτιστικό και θα εγκατασταθούν σε αυτό, χωρίς να απαιτηθεί η απεγκατάσταση του τελευταίου από τον ιστό. Οι εν λόγω controllers θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: Πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa WAN, προστασία IP65, να επικοινωνούν με τον ενδιάμεσο κόμβο τηλεδιαχείρισης για τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων LED και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, να παρέχουν στο φωτιστικό σώμα LED τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας βάσει καθορισμένης αυξομείωσης έντασης, το οποίο μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή, να θέτουν σε πραγματικό χρόνο (realtime) σε κατάσταση on/off/dim (On: 100%, Off: 0%, Dim: 30% -100% της max φωτεινότητας), κατόπιν λήψης σχετικής εντολής τηλεδιαχείρισης, να παρέχουν στοιχεία της ισχύος του λαμπτήρα που έχει εγκατασταθεί στο φωτιστικό, να παρέχουν στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας κάθε φωτιστικού, να καταγράφουν τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού, να εκτελούν αυτόματο έλεγχο βλάβης του φωτιστικού σώματος LED και να παρέχουν σχετική ειδοποίηση.

Τα controllers θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένα στα φωτιστικά και πλήρως παραμετροποιημένα κατά την παράδοση.
Στο πλαίσιο της εγκατάστασης των controllers, η αναγνώριση της εκάστοτε θέσης θα πρέπει να πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο, χωρίς τη χρήση προεγκατεστημένου συστήματος GPS στο εσωτερικό του controller. Η εν λόγω αναγνώριση θα πραγματοποιείται με την ανάγνωση QRcode, που θα είναι αποτυπωμένο στον εκάστοτε controller από τον κατασκευαστή, με τη χρήση smartphone και κατάλληλης εφαρμογής. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν για μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου.
Όπως επισημαίνεται στην τεχνική έκθεση, «τα οφέλη από την ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού σχετίζονται άμεσα με την αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το