Τοπικά

Εξοπλισμό για εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις παραλίες θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού

Στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στην παραλία θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 58.862,80 ευρώ.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά εξοπλισμό για την αυτόνομη πρόσβασή τους στη θάλασσα, δίκτυο διαδρόμων πρόσβασης στην ακτή και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, λυόμενα αποδυτήρια, ντουζ, φορητό χώρο υγιεινής, χώρους σκίασης, πληροφοριακές πινακίδες, σήμανση χώρου στάθμευσης, πακέτο τηλεμετρίας και πακέτο ασφάλειας για την αποφυγή βανδαλισμών στις εγκαταστάσεις.
Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνει σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον τρόπο που προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Να αναφερθεί ότι σχετική μελέτη έχει συντάξει η Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, του Δήμου Αλμυρού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού, οδός Β. Κωνσταντίνου 117, τη Δευτέρα 13/07/2020 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εξοπλισμός στις παιδικές χαρές
Στο μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών». Σύμφωνα με την απόφαση ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, αντί του ποσού των 193.248,39 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

Πρόσληψη υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Αλμυρού
Στην πρόσληψη δυο τεχνιτών- υδραυλικών ΔΕ με συμβάσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Αλμυρού. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, προχωρώντας στη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού και της αξιολόγησης για τις προσλήψεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το