Οικονομία

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: Στον αέρα οι αιτήσεις στο παρά πέντε

Με τις αιτήσεις στο… χέρι έµειναν, προς το παρόν τουλάχιστον, οι ενδιαφερόµενοι που είχαν σπεύσει να ετοιµάσουν τα δικαιολογητικά για να προλάβουν να ενταχθούν από τους πρώτους στον δεύτερο κύκλο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Τρεις ηµέρες πριν από το άνοιγµα της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τη µετάθεση για τις 16 Σεπτεµβρίου 2019 της σχετικής διαδικασίας, αντί της ∆ευτέρας 15 του µηνός που είχε προγραµµατιστεί. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιµασία του προγράµµατος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τις επόµενες µέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά οµάδα περιφερειών.

Πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο «Ε» ότι υπήρχαν διαµαρτυρίες, τόσο από µηχανικούς-συµβούλους όσο και από πολίτες, για το γεγονός ότι η έναρξη της προθεσµίας συνέπιπτε µε τις καλοκαιρινές άδειες και πολλοί δεν θα προλάβαιναν. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από το ΥΠΕΝ, διατυπώνεται ήδη ανησυχία για πιθανές αλλαγές που ίσως γίνουν από τη νέα ηγεσία, όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, αλλά και των ποσών που θα παρέχει το πρόγραµµα σε όσους ενταχθούν.

Χρηµατοδότηση
Υπενθυµίζεται ότι οι διαθέσιµοι πόροι ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ και το πλήθος των κατοικιών που θα ωφεληθούν σε όλη τη Ελλάδα υπολογίζεται σε 20.000 µε 25.000. Συνυπολογίζοντας τη συµµετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεµβάσεων αναµένεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του ιδιαίτερα δηµοφιλούς προγράµµατος, χρηµατοδοτήθηκαν παρεµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηµατοδοτήθηκαν µέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Συνολικά αναβαθµίστηκαν ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες.

Ξεκινώντας από τη 16η Σεπτεµβρίου, η υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για τον νέο κύκλο θα γίνεται διαδοχικά ανά οµάδα περιφερειών, µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισµένες δηλώσεις φορολογίας). Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν µονοκατοικίες, πολυκατοικίες και µεµονωµένα διαµερίσµατα, τα οποία διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, η καθεµία, δε, θα λογίζεται ως µία κατοικία, ως µία µονάδα.

Με βάση τον Οδηγό Εφαρµογής που έχει δοθεί στη δηµοσιότητα (και σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΝ, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα αλλάξει), ο προϋπολογισµός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Εµφαση δίνεται στην ένταξη οικογενειών µε παιδιά (5% για κάθε ανήλικο µέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούµενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια, οι παρεµβάσεις θα επιλέγονται σύµφωνα µε τα ευρήµατα/αποτελέσµατα της επιθεώρησης, µε στόχο την επίτευξη της µέγιστης εξοικονόµησης ενέργειας και τη µέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή ή Συµβούλου Εργον θα καλύπτεται από το πρόγραµµα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούµενη έγκριση. Οι παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόµενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

αντικατάσταση κουφωµάτων
τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης
τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/ ψύξης
αναβάθµιση συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Πηγή: Έθνος

*του Θοδωρή Παναγούλη

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το