Τοπικά

Εξώδικο από τη Νάνσυ Καπούλα και του ΤΕΕ κατά της ΔΕΥΑΜΒ και του Παπαευσταθίου

kapoula-nansy

Εάν το Τεχνικό Επιμελητήριο και η πρόεδρος κ. Νάνσυ Καπούλα δεν προσκληθούν στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜΒ την Τετάρτη, θα «μιλήσει» η δικαιοσύνη.

Η κ. Νάνσυ Καπούλα απέστειλε ήδη εξώδικο στον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ Στ. Παπαευσταθίου και τον ενημερώνει ότι θα κινηθεί ποινικά και πειθαρχικά εναντίον του και εναντίον του Α. Μπέου.

Ο Α. Μπέος και ο Σ. Παπαευσταθίου «πέταξαν» έξω από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ το ΤΕΕ και η απόφαση κρίθηκε παράνομη, από την Αποκεντρωμένη.

Το εξώδικο της κ. Καπούλα αναφέρει:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την με Α.Π. 2136/136659/20.08.2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : ΨΟΞΙΟΡ10-9ΕΕ),  έγινε δεκτή η από 04.06.2015 προσφυγή μας και ακυρώθηκε η υπ΄ αριθ. 334/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, περί «αντικατάστασης του Κοινωνικού Φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» για τους ειδικότερους λόγους τους οποίους αναφέρει. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, αυτό που κατ’ επανάληψη σας αναφέραμε πριν τη λήψη της απόφασης, ότι  η αντικατάσταση του Τ.Ε.Ε. ως Κοινωνικού Φορέα στο Διοικητικό  Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.  είναι άκυρη και παράνομη.

Αντί ωστόσο να συμμορφωθείτε με την ως άνω απόφαση, όπως έχετε δέσμια υποχρέωση, εσείς γι’ άλλη μια φορά προσπαθείτε να διαφύγετε των νομίμων υποχρεώσεων σας.

Επειδή έχετε λάβει πλήρη γνώση της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εξάλλου έλαβε και ευρεία δημοσιότητας, πλην της κοινοποίηση σας και πάντως πριν την αποστολή της με αρ. 9622/4.9.2015 Πρόσκλησης σε Συνεδρίασης. Ως εκ τούτου οι όποιοι ισχυρισμοί περί εκπρόθεσμης επίδοσης είναι αβάσιμοι και προσχηματικοί.

  Επειδή αν και έχετε λάβει γνώση της αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, μέχρι σήμερα δεν έχετε συμμορφωθεί με το περιεχόμενο αυτής.

Επειδή δεν λάβαμε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 9.9.2015.

Η παράλειψη δε αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της με αρ. 2136/136659/20.08.2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

Επειδή κατ’ αρ. 154 του ν. 3463/2006 και αρ.  231 του ν. 3852/2010 υφίσταται συγκεκριμένη υποχρέωση συμμόρφωσης σας με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως όργανο που ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά σας είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή  παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά.

 Για τους λόγους αυτούς

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μου

Διαμαρτύρομαι για την ανωτέρω παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά σας

Σας Καλούμε να προβείτε άμεσα σε συμμόρφωση με την με αρ. 2136/136659/20.08.2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και να αποστείλετε πρόσκληση – ορθή επανάληψη για τη Συνεδρίαση της Τετάρτης 09.09.2015

Σας Καλούμε να μας προσκαλείτε σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. από τώρα και εφεξής

Σας Δηλώνουμε, ότι η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ χωρίς την νόμιμη πρόσκληση μας, επιφέρει ακυρότητα αυτών, λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.

Σας Δηλώνουμε, ότι σε περίπτωση μη πρόσκλησης μας ήδη για την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., αλλά και για κάθε συνεδρίαση από τώρα και στο εξής, θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια προσφεύγοντας σε όλες τις αρμόδιες Εισαγγελικές, Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές για την ποινική και πειθαρχική τιμωρία σας.

Η απάντηση Μπέου στο ΤΕΕ

«Με αφορμή διάφορα κατευθυνόμενα σχόλια περί αναμονής της προέδρου του παραρτήματος του ΤΕΕ στη Μαγνησία να προσκληθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ απ’ όπου νομίμως έχει αντικατασταθεί ο φορέας που εκπροσωπούσε και όχι η ίδια, την ενημερώνουμε, για να μην αναμένει ματαίως, ότι δεν πρόκειται να προσκληθεί…

Και τούτο γιατί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικαλείται είναι άκυρη γιατί ελήφθη και κοινοποιήθηκε εκπρόθεσμα και συνεπώς δεν δεσμεύει κανένα. Ας αξιοποιήσει, λοιπόν, τον πολύτιμο χρόνο της προς όφελος των συναδέλφων της που στενάζουν από τη σημερινή οικονομική κατάσταση και ας αφήσει την αντιπολίτευση προς τη Δημοτική Αρχή σ’ εκείνους που εκλέχθηκαν από τους πολίτες για το σκοπό αυτό…»

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το