Τοπικά

Έξι υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές που έχουν καταγωγή από τη Γλώσσα Σκοπέλου

Έξι υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά προκηρύσσει ο Δήμος Σκοπέλου για πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των ανωτάτων και ανωτέρων σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και δημόσια ΙΕΚ). Οι υποτροφίες θα δίνονται έως το τέλος των σπουδών τους και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάθε υπότροφος να προσκομίζει κάθε χρόνο βεβαίωση της σχολής που φοιτά, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων του. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, πιστοποιητικό του Δήμου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από την Κοινότητα Γλώσσας και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια της Κοινότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού για το φορολογικό έτος 2018 του υποψήφιου και των γονέων του, βεβαίωση της σχολής, αντίγραφα απολυτήριο Γυμνασίου και Λυκείου Γλώσσας.
Σημειώνεται ότι το καθαρό εισόδημα στο εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Η υποτροφία ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως για εννιά μήνες και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Σε εξώδικο συμβιβασμό με οικονομοτεχνική-μηχανογραφική εταιρεία που άσκησε αγωγή προχώρησε ο Δήμος Σκοπέλου. Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε την κατάργηση της δίκης με την εταιρεία, δηλαδή να μην ασκηθεί έφεση, και θα καταβάλει το ποσό των 18.990,25 ευρώ. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ο Δήμος Σκοπέλου υποχρεούται να καταβάλει το παραπάνω ποσό πλέον νόμιμων τόκων και δικαστικής δαπάνης. Στο γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου αναφέρεται ότι ο Δήμος αποδέχεται την οφειλή ως πραγματική, ενώ η ενάγουσα εταιρεία παραιτείται από την αξίωσή της για την καταβολή των τόκων και των δικαστικών εξόδων.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το