Τοπικά

Εταιρεία προσφεύγει κατά του Δήμου Αλμυρού για τα ανταποδοτικά τέλη

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 θα συζητηθεί η προσφυγή εταιρείας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου κατά εγγράφου του Δήμου Αλμυρού. Σύμφωνα με το έγγραφο απορριπτόταν το αίτημα της εταιρείας για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος και την παράλειψη βεβαίωσης και εγγράφων στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους για το 2018, για οφειλές από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη, αποφάσισε τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ως συμπαραστάτη του νομικού συμβούλου του Δήμου.
Επίσης, στις 3 Μαρτίου θα συζητηθεί, μετά από αναβολή στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας η προσφυγή της ίδιας εταιρείας κατά των εγγράφων στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους για τα έτη 2009-2018. Η υπόθεση αφορά οφειλές από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού συνολικού ποσού 213.963,98 ευρώ, πλέον προστίμων ποσού 66.468,82 ευρώ.

Πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
Στο μεταξύ, πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» θα καταθέσει ο Δήμος Αλμυρού για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή της πρότασης και η χρηματοδότηση αφορά: Στη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων προστασίας, την υλοποίηση και συντήρησή τους.
Ο Δήμος Αλμυρού προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 196.788 ευρώ. Επειδή το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ΄ολοκλήρου, ο Δήμος θα καλύψει την οικονομική διαφορά που προκύπτει από το ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 151.588 ευρώ και η συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού σε 45.200 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το