Τοπικά

Εταιρεία αναλαμβάνει με 74.500 ευρώ την προβολή του Δήμου Βόλου για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Με 74.500 ευρώ θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος Βόλου εταιρεία που θα αναλάβει την προβολή, επικοινωνία και διαφήμιση ως τουριστικού προορισμού της πόλης του Βόλου, μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2019 και της Πρωτοχρονιάς 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ..βιαστούν για αν δημιουργήσουν spot και ιστοσελίδα…
Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά από διαγωνισμό, είναι οι υπηρεσίες για την Προβολή, Επικοινωνία, Διαφήμιση ως τουριστικού προορισμού της πόλης του Βόλου, μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Βόλου κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 2019 και Πρωτοχρονιάς 2020.
Ειδικότερα προβλέπεται η Δημιουργία site, Διαχείριση social media και digital marketing campaigns για τοπικές και πανελλήνιες δράσεις δημοσιότητας. Outdoor Βόλος, Πανελλήνια TV, Τοπική TV, Δημιουργικό Ενεργειών.

Δημιουργία SITE
Προβλέπεται η αξιοποίηση του διαδικτύου και ο σχεδιασμός – δημιουργία Ιστοσελίδας, όπου θα προβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Δήμου Βόλου και ταυτόχρονα θα προωθούνται όλες οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
Η ιστοσελίδα θα παρέχει χρηστικές πληροφορίες για τη διοργάνωση, το πρόγραμμα λειτουργίας και εκδηλώσεις που θα οργανωθούν, ενώ θα παρουσιάζει στους επισκέπτες και άλλες προτάσεις επίσκεψης στην πόλη του Βόλου. Σε τεχνικό επίπεδο η ιστοσελίδα θα μπορεί να υποστηρίξει το θεσμό σε βάθος χρόνου, παρουσιάζοντας την ετήσια διοργάνωση και κρατώντας ιστορικό για τις προηγούμενες.

Social Media
Προβλέπεται η συστηματική παρουσία και προβολή των Χριστουγεννιάτικων και Πρωτοχρονιάτικων δράσεων στα Social Media. O ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δυο (3) μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά προτίμηση Facebook, Instagram & YouTube, στα οποία θα αναρτεί καθημερινά όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την πόλη του Βόλου. Στόχος της ενέργειας είναι η προβολή τουλάχιστον σε 250.000 χρήστες.

Πανελλήνια TV
Προβολή των εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη του Βόλου σε πανελλήνια τηλεοπτικά Μέσα, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο των ηλικιακών ομάδων. Το σύνολο των προβολών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 σποτ.

Τοπική TV
Προβολή των εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη του Βόλου σε τουλάχιστον τηλεοπτικά Μέσα της περιοχής Θεσσαλίας, τα οποία θα καλύπτουν επίσης το σύνολο των ηλικιακών ομάδων. Το σύνολο των προβολών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 σποτ.

Outdoor Βόλος
Ο ανάδοχος θα προβεί στον σχεδιασμό, παραγωγή και τοποθέτηση (ανάρτηση) αφισών στα panels του Βόλου, διάστασης 1,10Χ1,60, για χρονικό διάστημα 1 ½ μήνα, με κατ’ ελάχιστο 40 σημεία. Παραδοτέο: φωτογραφικό αρχείο από τα σημεία τοποθέτησης.

Παραγωγές έντυπων και ηλεκτρονικών υλικών:
Α. Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός διαφημιστικού προβολής (τηλεοπτικού σποτ), διάρκειας έως 20sec, σε υψηλή ανάλυση, που θα διανεμηθεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου και θα μεταδοθεί. Η δημιουργία του διαφημιστικού υλικού περιλαμβάνει τη δημιουργία σεναρίου καθώς και την παραγωγή τηλεοπτικού σποτ. Το concept θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, ελκυστικό και σύμφωνο με το προφίλ του Δήμου Βόλου.

Θα πραγματοποιηθεί παραγωγή αφισών διάστασης 35χ50, έγχρωμη, χαρτί illustration 300 gr., 2.000 τεμαχίων, με σκοπό να αναρτηθούν στα σχολεία της περιοχής καθώς και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής π.χ. τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, ΚΕΠ, καφέ κ.λ.π.
Παραδοτέο: 2.000 τεμάχια και φωτογραφικό υλικό ανάρτησης αφισών.

· Προβολή σε όλη την Ελλάδα
Προβλέπεται η προβολή σε υπαίθρια μέσα ενδεικτικά σε στέγαστρα στάσεων κλπ.

Δημιουργικό Ενεργειών:
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρουσιάσει στην πρότασή του τουλάχιστον δυο (2) εικαστικές προσεγγίσεις, που προτείνει για το λογότυπο των εορταστικών εκδηλώσεων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Βόλου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του συνόλου των δημιουργικών (υλικών), τα οποία θα εγκρίνονται κάθε φορά πριν την υλοποίηση της κάθε ενέργειας – δράσης από την αναθέτουσα αρχή.

Στην Ομάδα Έργου πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω στελέχη (άρθρο

1. Ένας  Υπεύθυνος Έργου

2. Ένας  Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

3. Ένας  Υπεύθυνος Digital Marketing

4. ‘Ένας  Υπεύθυνος Δημιουργικού

5. Ένας  Graphic Designer & Video Editor

6. Ένας Developer

7. Δύο  Υπεύθυνους ενεργειών Media

Με την κάτωθι εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα

1. Υπεύθυνος Έργου

• Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και πτυχίο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης

• Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ημερολογιακά έτη) στο

χώρο της διαφήμισης, των εκθέσεων και των δημοσίων σχέσεων

• Να διαθέτει εμπειρία σε τουλάχιστον τρία (3) έργα όμοια με το υπό

διαπραγμάτευση έργο.

2. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

• Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ημερολογιακά έτη) στο

χώρο της διαφήμισης, των εκθέσεων και των δημοσίων σχέσεων

• Να διαθέτει εμπειρία σε τουλάχιστον τρία (3) έργα όμοια με το υπό

διαπραγμάτευση έργο

3. Υπεύθυνος Digital Marketing

• Να διαθέτει σπουδές στην επικοινωνία και στα νέα μέσα

• Να είναι πιστοποιημένος με Google Search Network, Google Display Network &

Google Video (YouTube)

4. Υπεύθυνος Δημιουργικού

• Να διαθέτει αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία ως υπεύθυνος δημιουργικών ενεργειών

• Να διαθέτει εμπειρία σε τουλάχιστον τρία (3) έργα όμοια με το υπό

διαπραγμάτευση έργο

5. Graphic Designer & Video Editor

• Να διαθέτει σχετικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών

• Να διαθέτει τουλάχιστον 2ετή σχετική εμπειρία

6. Developer

• Να διαθέτει σχετικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακή εξειδίκευση

• Να έχει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία

7. Υπεύθυνοι ενεργειών Media

• Να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην

υλοποίηση Media Plan

• Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον (3) τρία παρόμοια έργα με ενέργειες σε TV και

σε digital επικοινωνία.


Πως θα κατανεμηθούν τα χρήματα

Δημιουργία ιστοσελίδας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 4.000 €

Αξιοποίηση του διαδικτύου με καμπάνια Google AdWords & Facebook Ads reporting 3.000 €

Ανάρτηση των Χριστουγεννιάτικων και Πρωτοχρονιάτικων δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, You Tube) 4.000 €

Προβολή των εκδηλώσεων σε πανελλήνια τηλεοπτικά μέσα 20.000 €

Προβολή των εκδηλώσεων σε τοπικά τηλεοπτικά μέσα 12.000 €

Σχεδιασμός, παραγωγή και τοποθέτηση αφισών αφισών στα panels του Βόλου, διάστασης 1,10Χ1,60, για χρονικό διάστημα 1 ½ μήνα, με κατ’ ελάχιστο 40 σημεία 6.000 €

Σχεδιασμός και παραγωγή ενός διαφημιστικού προβολής (τηλεοπτικού σποτ), διάρκειας έως 20sec, σε υψηλή ανάλυση 5.000 €

Παραγωγή 2000 έγχρωμων αφισών, διαστάσεων 35χ50, χαρτί illustration 300 gr 1.000 €

Τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού σε υπαίθρια μέσα (στέγαστρα στάσεων κλπ) – Παρουσίαση δύο  εικαστικών προσεγγίσεων, για το λογότυπο των εορταστικών εκδηλώσεων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σχεδιασμός του συνόλου των δημιουργικών (υλικών) πριν την υλοποίηση της κάθε ενέργειας-δράσης από το δήμο 5.000 €

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το