Τοπικά

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς – Μουρεσίου ο εσωτερικός κανονισμός του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Να αναφερθεί ότι ο εσωτερικός κανονισμός έχει συνταχτεί από τους συναρμόδιους φορείς, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και εποπτεύεται από αυτή. Για τις αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής που δεν έχουνε περιέλθει στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, αλλά εξακολουθούν να υλοποιούνται από τη Διεύθυνση του Δήμου έδρας της Περιφερειακής Ενότητας (Δήμος Βόλου), μπορεί να υπογράφεται σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας.
Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στον συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων φορέων και στη χωρική ενοποίηση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου μέσω μιας κεντρικής δομής.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του ∆ήμου.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:
– Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
– Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
προστασίας
– Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
– Να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
– Να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
-Να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
– Να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές, καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του.
– Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.
– Να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
– Να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά.
– Να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
– Να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού
περιεχομένου.
Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ωφελούμενοι, εξυπηρετούμενοι
Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το